£ód¼ 14.06.2008
Mityng 55 lecia Startu £ód¼
100 m K
1 f 12.06 TWOREK Eliza KS Æeglina Sieradz # 90 U20 LD 0.0 I
2 f 12.55 PECOLD Dominika KS Stal Ostrów Wlkp. # 89 U20 WP 0.0 II
3 f 12.76 MA¦LANKA Paulina KS AZS AWF Kraków # 91 U18 MA 0.0 III #
4 f 12.79 WRÓBEL Agnieszka KS Æeglina Sieradz # 92 U18 LD 0.0 III
1 12.26 TWOREK Eliza KS Æeglina Sieradz # 90 U20 LD +0.1 II
400 m K
1 58.74 CHA£AS Magdalena AZS £ód¼ 88 U23 LD II
2 58.99 TOMCZYK Agata AZS £ód¼ 87 U23 LD II B.D. # BEZ
3 59.13 STŹPIEŃ Aleksandra BKL Be³chatów 90 U20 LD III
4 60.27 KOWALCZYK Marta MLUKS Rawa - Rawa Mazowiecka # 92 U18 LD III
800 m K
1 2:20.02 PSKIT Agata RKS £ód¼ # 91 U18 LD III
100 m p³ J M£ K
1 15.47 KOWALCZYK Karolina RKS £ód¼ 92 U18 LD +0.1 II #
1 15.50 KOWALCZYK Karolina RKS £ód¼ 92 U18 LD 0.0 II #
2 15.70 ZAKRZEWSKA Marta AZS-AWFiS Gdańsk # 91 U18 PM +0.1 II
2 15.86 ZAKRZEWSKA Marta AZS-AWFiS Gdańsk # 91 U18 PM 0.0 III
3 15.72 MOJSIEJ Weronika UKS Dziewi±tka Kutno # 91 U18 LD +0.1 II B.D. BEZ
3 15.88 MOJSIEJ Weronika UKS Dziewi±tka Kutno # 91 U18 LD 0.0 III B.D. BEZ
100 m p³ K
1 14.28 SZABLEWSKA Agnieszka RKS £ód¼ 86 U23 LD +0.1 I #
1 14.55 SZABLEWSKA Agnieszka RKS £ód¼ 86 U23 LD 0.0 II #
2 14.61 KRAJEWSKA Joanna RKS £ód¼ 90 U20 LD 0.0 II
2 14.70 KRAJEWSKA Joanna RKS £ód¼ 90 U20 LD +0.1 II
3 15.12 PIETRZAK Anna MKS Expom Kro¶niewianka Kro¶niewice # 90 U20 LD 0.0 II
3 15.42 PIETRZAK Anna MKS Expom Kro¶niewianka Kro¶niewice # 90 U20 LD +0.1 II
400 m p³ K K
1 65.42 GIZA Karolina TS Wieliczanka Wieliczka # 89 U20 MA II #
2 65.95 PIETRZYK Katarzyna AZS £ód¼ 84 Sen LD II
3 66.32 ROMANOWICZ Anna SKS Start £ód¼ # 91 U18 LD III B.D. BEZ
Wzwyæ K
1 1.65 ZAKRZEWSKA Marta AZS-AWFiS Gdańsk # 91 U18 PM II
2 1.65 GAWROŃSKA Joanna AZS-AWF Warszawa # 90 U20 MZ II
Tyczka K
1 3.60 WI¦NIK Aleksandra OSOT Szczecin # 92 U18 ZP I SZCZEPAŃSKI Marcin # Z/0110/11 2016 M
2 3.00 CIERPICH Dominika SKS Start £ód¼ # 93 U16 LD II WOJTYNIAK Andrzej # Z/0098/11 2011 1
3 2.80 LAR Agnieszka SKS Start £ód¼ # 93 U16 LD III WOJTYNIAK Andrzej # Z/0102/11 2011 3
W dal K
1 5.91 OG£OSZKA Karolina RKS £ód¼ 88 U23 LD +1.0 I
2 5.82 KRAJEWSKA Joanna RKS £ód¼ 90 U20 LD +1.2 I
3 5.43 DOMIZA Joanna RKS £ód¼ # 89 U20 LD +0.9 II
4 5.14 MA¦LANKA Paulina KS AZS AWF Kraków # 91 U18 MA +1.3 III #
Trójskok K
1 12.65 OG£OSZKA Karolina RKS £ód¼ 88 U23 LD +0.1 I
2 12.24 MADEJ Anna AZS £ód¼ 90 U20 LD 0.0 I B.D. # BEZ
3 12.20 DOMIZA Joanna RKS £ód¼ # 89 U20 LD 0.0 I
4 11.41 KRAJEWSKA Joanna RKS £ód¼ 90 U20 LD +0.4 III
6 11.11 WOJTCZAK Edyta MKS Aleksandrów £ódzki 91 U18 LD 0.0 III #
Kula (4) K
1 11.14 KA¬MIERCZAK Marlena MKLA £źczyca 89 U20 LD III
Dysk (1) K
1 40.73 KA¬MIERCZAK Marlena MKLA £źczyca 89 U20 LD II
2 40.72 JAKU£A Dominika MKS Aleksandrów £ódzki 89 U20 LD II B.D. B.D. # 2
3 39.14 SZKLAREK Paulina AZS £ód¼ 89 U20 LD II #
4 32.75 PAWLAK Marika AZS £ód¼ 91 U18 LD III
5 31.26 GRAUSAM Katarzyna AZS £ód¼ 91 U18 LD IV B.D. BEZ
Oszczep (600) K
2 32.10 GAWROŃSKA Helena RKS £ód¼ 92 U18 LD IV #
3 29.08 LAR Agnieszka SKS Start £ód¼ # 93 U16 LD V WOJTYNIAK Andrzej # Z/0102/11 2011 3
100 m M
1 s 1 11.88 KAWCZYŃSKI Maciej MKLA £źczyca 93 U16 LD +0.4 IV
1 s 4 10.69 WASIAK Jaros³aw AZS £ód¼ # 84 Sen LD 0.0 I #
3 s 4 11.10 CEMBALA Micha³ UKS Lisy Zgierz # 89 U20 LD 0.0 II B.D. # 3
1 s 5 10.71 KOPEĘ Dominik RKS £ód¼ # 85 Sen LD 0.0 I #
1 s 6 11.23 KOWALSKI Robert MKS Aleksandrów £ódzki 89 U20 LD +0.8 II #
1 f 10.60 WASIAK Jaros³aw AZS £ód¼ # 84 Sen LD 0.0 M #
2 f 10.66 KOPEĘ Dominik RKS £ód¼ # 85 Sen LD 0.0 I #
3 f 10.93 CEMBALA Micha³ UKS Lisy Zgierz # 89 U20 LD 0.0 II B.D. # 3
4 f 10.95 KOWALSKI Adam KS Stal LA Ostrów Wlkp. # 91 U18 WP 0.0 II WALCZAK Micha³ Z/5019/11 2020
6 f 11.14 KOWALSKI Robert MKS Aleksandrów £ódzki 89 U20 LD 0.0 II #
200 m M
1 21.25 WASIAK Jaros³aw AZS £ód¼ # 84 Sen LD 0.0 M #
2 21.46 KOPEĘ Dominik RKS £ód¼ # 85 Sen LD 0.0 I #
400 m M
1 s 1 52.98 WRONISZEWSKI Maksymilian AZS-AWFiS Gdańsk # 91 U18 PM IV B.D. # BEZ
2 s 1 55.82 KURA¦ Emil RKS £ód¼ 93 U16 LD V
4 s 1 56.78 RZE¬NICKI Mariusz MLUKS Rawa - Rawa Mazowiecka # 94 U16 LD V
3 s 2 52.86 FIRLIK Patryk RKS £ód¼ # 91 U18 LD IV #
1 s 4 48.32 SOBIŃSKI Grzegorz MKLA £źczyca 87 U23 LD I #
2 s 4 48.40 BUDZIEJEWSKI Kamil AZS £ód¼ 88 U23 LD I #
800 m M
1 1:54.55 OSMULSKI Tomasz RKS £ód¼ 82 Sen LD II JASZCZAK Stanis³aw # Z/2641/11 2020 2
3 1:58.56 WRONISZEWSKI Maksymilian AZS-AWFiS Gdańsk # 91 U18 PM III B.D. # BEZ
5 1:59.45 KAPES Mateusz AZS-AWF Warszawa # 92 U18 MZ III #
7 1:59.99 WOJTCZAK Rados³aw MKS Aleksandrów £ódzki 91 U18 LD III #
110 m p³ J M£ M
1 f 14.94 KUCHARSKI Micha³ AZS £ód¼ 92 U18 LD +0.1 II #
1 14.83 KUCHARSKI Micha³ AZS £ód¼ 92 U18 LD 0.0 II #
110 m p³ M (99.1) M
1 f 15.22 MŹDRZYCKI Piotr SKS Start £ód¼ # 89 U20 LD +0.5 II MŹDRZYCKI Dariusz
1 14.86 MŹDRZYCKI Piotr SKS Start £ód¼ # 89 U20 LD +0.3 II MŹDRZYCKI Dariusz
110 m p³ M
1 f 15.96 CHMIELEWSKI Artur RKS £ód¼ 88 U23 LD +0.2 III #
1 15.77 CHMIELEWSKI Artur RKS £ód¼ 88 U23 LD +0.4 III #
400 m p³ J M£ M
1 56.05 GRABARCZYK Konrad MKLA £źczyca 91 U18 LD III
2 57.71 RONEK Damian RKS £ód¼ 92 U18 LD III
3 58.59 MISTYGACZ Adam AZS £ód¼ 91 U18 LD IV #
4 61.09 TOKARCZYK Mateusz UKS Dziesi±tka Radomsko 92 U18 LD --
400 m p³ M
1 54.93 KLONOWICZ Krzysztof AZS £ód¼ 87 U23 LD II #
2 55.71 CHMIELEWSKI Artur RKS £ód¼ 88 U23 LD II #
3 56.94 PUZANISTA Jacek SKS Start £ód¼ # 90 U20 LD III MŹDRZYCKI Dariusz B.D. Z/0107/11 2011 3
4 57.72 DOMARAŃCZYK Tomasz RKS £ód¼ 90 U20 LD III
Wzwyæ M
1 1.96 BANASZAK Bartosz LKS Maraton Turek # 89 U20 WP II
2 1.90 ESTAL Piotr MKLA £źczyca 91 U18 LD III
5 1.75 PEDA Daniel MKLA £źczyca # 93 U16 LD IV
W dal M
1 7.69 DULA Tomasz KS Warszawianka W-wa # 89 U20 MZ +1.0 I GRABOLUS Marek BEZ
2 7.63 MATEUSIAK £ukasz KS AZS AWF Kraków # 88 U23 MA +1.1 I #
3 7.55 BAGIŃSKI Cezary AZS-AWF Warszawa # 89 U20 MZ +1.2 I #
4 7.41 SIWIK Maciej KS AZS AWF Kraków # 82 Sen MA +0.4 I #
5 6.46 KLIMCZAK Adam AZS £ód¼ 91 U18 LD +0.9 III
Kula (5) M
1 13.85 MELA Przemys³aw MKS Tomaszów Mazowiecki # 91 U18 LD III #
Dysk (1.5) M
1 42.69 RYBIŃSKI Emil MKS Tomaszów Mazowiecki # 91 U18 LD III
Dysk (1.75) M
1 51.50 BELTER Artur MKS Aleksandrów £ódzki 89 U20 LD I B.D. B.D. # 1
2 43.92 STANIS£AWSKI Jakub MKLA £źczyca 90 U20 LD III
3 42.82 JANKOWSKI Rafa³ AZS £ód¼ 89 U20 LD III #
4 41.92 KRÓL Pawe³ MKS Tomaszów Mazowiecki # 90 U20 LD III
Oszczep (800) M
1 55.55 SZKLAREK Sebastian AZS £ód¼ 87 U23 LD II B.D. # 3
2 53.07 MELA Przemys³aw MKS Tomaszów Mazowiecki # 91 U18 LD III #

© by Pilar 2008-2016         Generowanie strony - 1.446958065033 sekund