ID zawodnika: 100718 PZLA PZLA
  Rekordy   Sezon: 2023   Progresja   Osiągnięcia   TOP 10
Hanna OWCZARUK
imię : Hanna
nazwisko : OWCZARUK
rok ur. (kategoria) : 2007 (U18)
płeć : Kobieta
klub : AL Międzyzdroje

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  60 m wykres

   9.09 (0.0)   2018-09-13   Warszawa  U12
   8.57 (0.0)   2020-08-23   Szczecin  U14

  100 m wykres

  14.75 (+0.1)   2018-06-23   Złocieniec  U12
  13.86 (+1.6)   2019-09-14   Białogard  U14
  13.41 (+1.4)   2021-05-30   Szczecin  U16
  13.40 (+2.0)   2022-04-24   Szczecin  U16
  13.04 (-0.3)   2023-08-27   Białogard  U18

  200 m wykres

  27.32 (0.0)   2020-09-02   Białogard  U14
  26.40 (-1.2)   2023-05-07   Warszawa  U18

  300 m wykres

  51.16   2017-09-02   Białogard  U12
  47.28   2018-09-01   Białogard  U12
  44.07   2019-08-31   Szczecin  U14
  42.54   2020-09-12   Międzyzdroje  U14
  42.55   2021-09-04   Białogard  U16
  40.47   2022-06-19   Białogard  U16
  41.78   2023-05-03   Słubice  U18

  400 m wykres

  58.38   2022-05-28   Szczecin  U16
  57.37   2023-06-04   Szczecin  U18

  600 m wykres

  1:56.26   2017-10-21   Police  U12
  1:49.94   2018-06-17   Łódź  U12
  1:43.21   2019-05-12   Szczecin  U14
  1:38.73   2020-08-20   Włocławek  U14
  1:37.31   2021-06-29   Sieradz  U16
  1:32.65   2022-06-23   Sieradz  U16
  1:33.96   2023-06-28   Goleniów  U18

  800 m wykres

  2:14.12   2022-08-24   Szczecin  U16
  2:12.11   2023-07-09   Chorzów  U18

  1000 m wykres

  3:00.96   2021-08-10   Wałcz  U16
  2:53.86   2022-09-03   Białogard  U16
  3:01.00   2023-05-06   Warszawa  U18

  3000 m wykres

  10:55.59   2023-05-28   Międzyzdroje  U18

  W dal strefa wykres

  4.14   2018-09-13   Warszawa  U12

© by Pilar 2013-2023  | Czas: 0.0592461 s. 

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Barcickiej 42, 01-839 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Barcicka 42, 01-839 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl