ID zawodnika: 100835 PZLA PZLA
  Rekordy   Sezon: 2023   Progresja   Osiągnięcia   TOP 10
Kacper LEWALSKI
imię : Kacper
nazwisko : LEWALSKI
rok ur. (kategoria) : 2003 (U23)
płeć : Mężczyzna
klub : KS AZS UWM Olsztyn

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  300 m wykres

  38.22   2017-09-17   Lubawa  U16
  36.78   2018-05-12   Toruń  U16
  35.22   2020-08-26   Olsztyn  U18

  400 m wykres

  51.21   2018-05-26   Lubawa  U16
  49.35   2019-05-19   Lubawa  U18
  48.66   2020-09-19   Radom  U18
  47.96   2021-08-31   Olsztyn  U20
  48.52   2022-05-27   Gdańsk  U20

  600 m wykres

  1:29.54   2017-09-23   Biała Podlaska  U16
  1:22.70   2018-09-16   Pasłęk  U16
  1:21.74   2019-09-13   Rumia  U18
  1:17.33   2022-05-15   Suwałki  U20
  1:20.75   2023-09-03   Olsztyn  U23

  800 m wykres

  1:51.37   2019-06-05   Gdańsk  U18
  1:49.00   2020-08-13   Sopot  U18
  1:44.84   2021-09-05   Chorzów  U20
  1:45.48   2022-06-05   Chorzów  U20
  1:46.41   2023-07-01   Włocławek  U23

  1000 m wykres

  2:50.89   2017-06-24   Gdańsk  U16
  2:35.26   2018-08-26   Ostróda  U16
  2:30.57   2019-05-12   Toruń  U18
  2:27.73   2020-06-20   Włocławek  U18

  1500 m wykres

  3:53.17   2020-08-15   Gdańsk  U18

  Przełaj wykres

  :09:56   2019-03-23   Olszyna  U18
  :08:32   2020-11-28   Kwidzyn  U18

© by Pilar 2013-2023  | Czas: 0.0742218 s. 

 * Dane można uzupełnić po zalogowaniu do konta zawodniczego
Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Barcickiej 42, 01-839 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Barcicka 42, 01-839 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl