ID zawodnika: 101609
  Rekordy   Sezon: 2022   Progresja   Osiągnięcia
Kamila ŻULIŃSKA
imię : Kamila
nazwisko : ŻULIŃSKA
rok ur. (kategoria) : 2005 (U18)
płeć : Kobieta
klub : KS Lider Grodzisk Mazowiecki

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  60 m wykres

  10.00 (0.0)   2017-06-11   Teresin  U14

  100 m wykres

  15.10 (-0.3)   2018-08-22   Chorzów  U14

  200 m wykres

  31.48 (-0.7)   2018-09-23   Warszawa  U14
  29.95 (+1.3)   2019-06-16   Warszawa  U16

  400 m wykres

  72.55   2018-08-29   Radom  U14
  70.76   2019-06-29   Warszawa  U16

  600 m wykres

  2:03.66   2017-06-11   Teresin  U14
  1:51.94   2018-06-09   Teresin  U14
  1:52.55   2019-06-23   Warszawa  U16
  1:53.32   2020-06-20   Włocławek  U16

  800 m wykres

  2:48.21   2018-05-27   Warszawa  U14

  1000 m wykres

  3:41.80   2018-09-23   Warszawa  U14
  3:29.02   2019-09-22   Warszawa  U16
  3:26.48   2020-08-31   Łódź  U16
  3:23.41   2022-05-08   Warszawa  U18

  1500 m wykres

  5:32.30   2020-08-23   Warszawa  U16

  2000 m wykres

  7:46.03   2019-09-14   Ciechanów  U16
  7:22.46   2020-09-12   Ciechanów  U16
  7:34.36   2022-04-30   Poznań  U18

  3000 m wykres

  11:54.79   2022-05-29   Warszawa  U18

  80 pł wykres

  18.04 (+0.3)   2018-09-29   Łódź  U14
  14.88 (-1.0)   2019-06-15   Warszawa  U16

  1500 m prz wykres

  5:57.74   2022-05-22   Warszawa  U18

  Wzwyż wykres

  1.20   2018-06-17   Warszawa  U14
  1.25   2019-06-23   Warszawa  U16

  W dal wykres

  3.67 (0.0)   2018-06-24   Warszawa  U14
  4.19 (+0.2)   2019-05-25   Warszawa  U16

  Kula (3) wykres

   5.76   2018-09-29   Łódź  U14
   6.28   2019-05-25   Warszawa  U16

  W dal strefa wykres

  3.36   2017-06-11   Teresin  U14
  3.34   2018-06-09   Teresin  U14

  5-bój K MŁ wykres

  1036   2018-09-29   Łódź  U14
  1834   2019-06-23   Warszawa  U16

  1000 m prz wykres

  3:34.25   2020-09-20   Warszawa  U16

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.058590173721313 sekund

 * Dane można uzupełnić po zalogowaniu do konta zawodniczego
Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl