ID zawodnika: 101867
  Rekordy   Sezon: 2022   Progresja   Osiągnięcia
Miłosz WIECZOREK
imię : Miłosz
nazwisko : WIECZOREK
rok ur. (kategoria) : 2003 (U20)
płeć : Mężczyzna
klub : MLKS Echo Twardogóra

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  200 m wykres

  24.42 (+0.8)   2017-06-18   Wrocław  U16
  23.79 (-1.7)   2018-05-27   Jelenia Góra  U16

  300 m wykres

  38.14   2017-06-10   Oleśnica  U16
  36.53   2019-04-27   Opole  U18

  400 m wykres

  51.80   2019-05-04   Wrocław  U18

  1000 m wykres

  2:55.70   2017-05-14   Wrocław  U16
  2:48.57   2018-05-13   Wrocław  U16

  110 m pł MŁ wykres

  16.44 (-2.0)   2017-09-13   Warszawa  U16
  15.40 (+0.3)   2018-09-08   Wrocław  U16

  110 m pł J MŁ wykres

  16.85 (-0.2)   2017-06-24   Wrocław  U16
  14.93 (-1.6)   2019-06-15   Jelenia Góra  U18

  200 m pł wykres

  26.52 (+0.3)   2018-06-10   Zgorzelec  U16

  400 m pł J MŁ wykres

  54.45   2019-07-11   Poznań  U18
  53.60   2020-09-19   Radom  U18

  400 m pł wykres

  54.75   2019-06-23   Wrocław  U18

  Wzwyż wykres

  1.65   2017-09-14   Warszawa  U16
  1.60   2018-05-19   Oleśnica  U16

  W dal wykres

  5.91 (+2.0)   2017-09-23   Biała Podlaska  U16
  6.01 (+0.3)   2018-05-12   Wrocław  U16

  Kula (5) wykres

   8.59   2017-09-23   Biała Podlaska  U16
  10.35   2018-05-12   Wrocław  U16

  5-bój M MŁ wykres

  2734   2017-09-24   Biała Podlaska  U16
  2983   2018-05-13   Wrocław  U16

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.09318995475769 sekund

 * Dane można uzupełnić po zalogowaniu do konta zawodniczego
Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl