ID zawodnika: 102836 PZLA PZLA
  Rekordy   Sezon: 2023   Progresja   Osiągnięcia   TOP 10
Julia ŚCISŁOWSKA
imię : Julia
nazwisko : ŚCISŁOWSKA
rok ur. (kategoria) : 2003 (U23)
płeć : Kobieta
klub : KS SMS Szklarska Poręba

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  200 m wykres

  29.98 (-0.5)   2017-05-25   Zielona Góra  U16

  300 m wykres

  46.29   2017-05-27   Leszno  U16
  47.07   2018-05-12   Szprotawa  U16

  400 m wykres

  66.41   2017-05-25   Zielona Góra  U16

  600 m wykres

  1:48.22   2017-05-13   Szprotawa  U16
  1:47.44   2018-06-02   Żary  U16
  1:38.33   2020-09-23   Złotoryja  U18
  1:35.57   2021-05-01   Karpacz  U20
  1:32.90   2022-04-28   Lubawka  U20

  800 m wykres

  2:32.73   2017-06-17   Białogard  U16
  2:25.24   2019-05-23   Słubice  U18
  2:15.67   2020-07-18   Karpacz  U18
  2:10.06   2021-06-05   Piaseczno  U20
  2:06.27   2023-08-10   Wałcz  U23

  1000 m wykres

  3:07.51   2017-08-26   Leszno  U16
  3:10.29   2018-06-14   Słubice  U16
  2:54.09   2020-09-06   Piaseczno  U18
  2:52.68   2021-04-29   Lubawka  U20

  1500 m wykres

  5:25.79   2018-05-26   Leszno  U16
  4:57.60   2019-06-15   Szczecin  U18
  4:33.76   2020-08-19   Wałcz  U18
  4:21.18   2021-05-26   Oleśnica  U20
  4:17.58   2023-06-18   Poznań  U23

  2000 m wykres

  7:11.56   2018-09-08   Wrocław  U16

  3000 m wykres

  10:23.79   2019-07-11   Poznań  U18
   9:58.19   2020-07-25   Karpacz  U18
   9:37.73   2021-08-28   Spała  U20

  5000 m wykres

  17:19.82   2022-05-15   Piaseczno  U20

  Przełaj wykres

  :13:12   2019-03-23   Olszyna  U18
  :05:56   2020-11-28   Kwidzyn  U18
  :07:18   2021-11-27   Tomaszów Lubelski  U20

  bieg anglosaski wykres

  33:41   2019-04-13   Ustrzyki Dolne  U18

© by Pilar 2013-2023  | Czas: 0.1173611 s. 

 * Dane można uzupełnić po zalogowaniu do konta zawodniczego
Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Barcickiej 42, 01-839 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Barcicka 42, 01-839 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl