ID zawodnika: 103911
  Rekordy   Sezon: 2022   Progresja   Osiągnięcia
Eliza GALIŃSKA
imię : Eliza
nazwisko : GALIŃSKA
rok ur. (kategoria) : 2006 (U18)
płeć : Kobieta
klub : UKS Filipides Teresin

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  600 m wykres

  1:51.99   2017-06-11   Teresin  U12
  1:49.58   2018-05-06   Aleksandrów Łódzki  U14
  1:46.59   2019-06-08   Teresin  U14

  800 m wykres

  2:22.25   2021-05-23   Warszawa  U16

  1000 m wykres

  3:16.65   2017-07-29   Warszawa  U12
  3:15.09   2018-08-26   Ostróda  U14
  3:10.22   2019-06-02   Warszawa  U14
  2:58.74   2020-08-19   Sucha Beskidzka  U16

  1500 m wykres

  4:47.27   2021-05-29   Warszawa  U16

  2000 m wykres

  6:56.18   2017-07-29   Warszawa  U12
  6:48.01   2018-09-15   Warszawa  U14
  6:39.43   2019-08-15   Warszawa  U14
  6:23.03   2020-09-26   Słupsk  U16
  6:26.68   2021-09-25   Karpacz  U16

  3000 m wykres

  10:59.34   2017-05-14   Warszawa  U12
  10:26.62   2019-05-01   Działdowo  U14
   9:58.37   2020-07-05   Warszawa  U16
   9:55.05   2022-05-15   Piaseczno  U18

  5000 m wykres

  17:07.80   2020-09-06   Piaseczno  U16
  17:30.74   2021-06-05   Piaseczno  U16

  Półmaraton wykres

  1:29:15   2019-08-18   Borzęcin Duży  U14

  Przełaj wykres

  :99:99   2020-11-07   Pasłęk  U16
  :10:29   2021-11-20   Warszawa  U16

  10 km wykres

  38:48   2018-10-14   Warszawa  U14

  bieg alpejski wykres

  12:07   2020-08-15   Wisła Łabajów  U16
  0:46:30   2022-07-30   Międzygórze  U18

  bieg anglosaski wykres

  0:09:46   2021-05-08   Bielsko-Biała  U16
  0:26:53   2022-04-10   Bielsko-Biała  U18

  b.górski na krótkim dyst. wykres

  :06:11   2020-10-04   Krynki  U16

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 1.0948791503906 sekund

 * Dane można uzupełnić po zalogowaniu do konta zawodniczego
Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl