ID zawodnika: 103929
  Rekordy   Sezon: 2022   Progresja   Osiągnięcia
Alina ŁUGIEWICZ
imię : Alina
nazwisko : ŁUGIEWICZ
rok ur. (kategoria) : 2005 (U18)
płeć : Kobieta
klub : KS Drwęca Nowe Miasto Lubawskie

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  100 m wykres

  13.95 (+0.4)   2019-06-01   Włocławek  U16
  13.96 (+0.1)   2020-06-19   Olsztyn  U16

  150 m wykres

  20.61   2020-07-26   Olsztyn  U16

  200 m wykres

  28.73 (-1.9)   2019-05-26   Brodnica  U16
  27.54 (+0.4)   2021-05-16   Lubawa  U18
  27.90 (+1.3)   2022-05-29   Olsztyn  U18

  300 m wykres

  46.25   2018-05-05   Lidzbark Warmiński  U14
  43.45   2019-06-01   Włocławek  U16
  43.62   2020-07-26   Olsztyn  U16
  44.32   2022-05-29   Olsztyn  U18

  400 m wykres

  70.64   2017-06-24   Gdańsk  U14
  60.95   2019-05-19   Lubawa  U16
  63.00   2020-07-19   Bydgoszcz  U16
  59.48   2021-05-29   Olsztyn  U18
  62.31   2022-05-14   Lubawa  U18

  600 m wykres

  1:54.57   2017-09-17   Lubawa  U14
  1:46.75   2018-05-20   Poznań  U14
  1:39.37   2019-06-22   Toruń  U16
  1:39.30   2020-09-06   Gdańsk  U16

  800 m wykres

  2:32.57   2022-06-26   Warszawa  U18

  1000 m wykres

  3:19.17   2018-05-12   Warszawa  U14
  3:19.31   2019-09-07   Olecko  U16

  300 m pł wykres

  47.44   2021-05-16   Lubawa  U18

  400 m pł K wykres

  66.04   2021-05-19   Toruń  U18
  68.71   2022-06-18   Olsztyn  U18

  1500 m prz wykres

  6:17.09   2022-06-04   Białystok  U18

  Przełaj wykres

  :99:99   2020-11-07   Pasłęk  U16

  1000 m prz wykres

  3:21.79   2020-09-26   Słupsk  U16

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.090299844741821 sekund

 * Dane można uzupełnić po zalogowaniu do konta zawodniczego
Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl