ID zawodnika: 104183
  Rekordy   Sezon: 2022   Progresja   Osiągnięcia
Maciej SŁOWIK
imię : Maciej
nazwisko : SŁOWIK
rok ur. (kategoria) : 2004 (U20)
płeć : Mężczyzna
klub : TS Wieliczanka Wieliczka

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  100 m wykres

  12.59 (+1.1)   2017-09-17   Kraków  U14
  11.67 (0.0)   2018-09-15   Tarnów  U16
  11.47 (+0.7)   2019-09-21   Tarnów  U16
  11.32 (-1.2)   2020-09-27   Kraków  U18
  11.08 (+0.7)   2021-09-26   Kraków  U18
  10.92 (-0.1)   2022-06-04   Bielsko-Biała  U20

  150 m wykres

  16.18   2022-04-30   Kraków  U20

  200 m wykres

  23.31 (-1.1)   2019-09-29   Kraków  U16
  22.64 (+0.1)   2020-09-12   Kraków  U18
  22.16 (-0.5)   2021-09-26   Kraków  U18
  21.51 (+0.9)   2022-06-26   Kraków  U20

  300 m wykres

  41.93   2017-09-02   Kraków  U14
  38.32   2018-05-12   Kraków  U16
  36.04   2019-09-07   Przemyśl  U16
  35.32   2021-05-09   Kraków  U18
  33.99   2022-04-30   Kraków  U20

  400 m wykres

  51.09   2020-09-18   Radom  U18
  49.56   2021-09-19   Kraków  U18
  47.88   2022-07-08   Radom  U20

  500 m wykres

  1:07.96   2021-05-08   Kraków  U18

  1000 m wykres

  3:10.70   2018-05-19   Kraków  U16

  110 m pł MŁ wykres

  20.48 (+1.4)   2018-05-19   Kraków  U16

  Wzwyż wykres

  1.50   2018-09-30   Kraków  U16

  W dal wykres

  5.11 (-2.1)   2018-05-19   Kraków  U16
  5.54 (+1.9)   2019-06-01   Kraków  U16

  Kula (5) wykres

   6.87   2018-05-19   Kraków  U16

  5-bój M MŁ wykres

  1917   2018-05-19   Kraków  U16

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.038924932479858 sekund

 * Dane można uzupełnić po zalogowaniu do konta zawodniczego
Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl