ID zawodnika: 104242
  Rekordy   Sezon: 2022   Progresja   Osiągnięcia
Konrad BRZEZIŃSKI
imię : Konrad
nazwisko : BRZEZIŃSKI
rok ur. (kategoria) : 2003 (U20)
płeć : Mężczyzna
klub : GKS Start Długołęka

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  60 m wykres

   7.66 (0.0)   2018-09-01   Jablonec (CZE)  U16

  100 m wykres

  12.77 (-0.7)   2017-09-09   Wrocław  U16
  11.71 (+0.8)   2018-09-16   Częstochowa  U16
  11.66 (+1.8)   2019-04-27   Zgorzelec  U18
  11.34 (+1.2)   2020-08-19   Wałcz  U18
  10.95 (+1.7)   2021-05-22   Jelenia Góra  U20
  11.04 (+1.8)   2022-05-15   Jelenia Góra  U20

  200 m wykres

  27.49 (-0.5)   2017-06-04   Wrocław  U16
  23.82 (-0.2)   2018-06-23   Wrocław  U16
  23.29 (+0.5)   2019-07-06   Częstochowa  U18
  22.75 (0.0)   2020-08-19   Wałcz  U18
  22.78 (+0.2)   2021-05-15   Łódź  U20

  300 m wykres

  42.35   2017-06-10   Oleśnica  U16
  37.65   2019-05-04   Wrocław  U18
  37.79   2020-06-20   Chorzów  U18
  35.60   2022-05-01   Oleśnica  U20

  400 m wykres

  53.18   2019-05-11   Wrocław  U18
  51.52   2021-05-01   Karpacz  U20
  50.51   2022-05-07   Zgorzelec  U20

  600 m wykres

  1:47.99   2017-05-14   Wrocław  U16

  110 m pł MŁ wykres

  16.96 (-0.6)   2018-06-10   Zgorzelec  U16

  200 m pł wykres

  32.21 (+1.9)   2017-09-02   Opole  U16

  400 m pł J MŁ wykres

  57.06   2019-07-11   Poznań  U18
  54.13   2020-09-19   Radom  U18

  400 m pł wykres

  56.14   2021-06-13   Jelenia Góra  U20
  55.35   2022-06-19   Gliwice  U20

  W dal wykres

  4.06 (+1.5)   2017-05-21   Wrocław  U16

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.028242111206055 sekund

 * Dane można uzupełnić po zalogowaniu do konta zawodniczego
Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl