ID zawodnika: 106719 PZLA PZLA
  Rekordy   Sezon: 2023   Progresja   Osiągnięcia   TOP 10
Julia LUBNAUER
imię : Julia
nazwisko : LUBNAUER
rok ur. (kategoria) : 2005 (U20)
płeć : Kobieta
klub : UKS 55 Łódź

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  100 m wykres

  15.45 (+1.9)   2017-06-28   Aleksandrów Łódzki  U14
  15.00 (+1.2)   2018-08-26   Ostróda  U14
  14.47 (+1.9)   2019-05-12   Łódź  U16
  14.01 (-0.7)   2020-08-26   Olsztyn  U16
  13.51 (-0.4)   2022-06-05   Bełchatów  U18
  13.77 (-1.5)   2023-08-26   Gdańsk  U20

  150 m wykres

  20.52   2021-08-28   Łódź  U18

  200 m wykres

  27.68 (+0.9)   2021-07-28   Włocławek  U18
  26.70 (+1.8)   2022-07-16   Bielsko-Biała  U18

  300 m wykres

  48.49   2020-06-28   Łódź  U16
  45.52   2021-05-01   Karpacz  U18
  43.35   2022-09-25   Warszawa  U18
  43.13   2023-05-06   Sieradz  U20

  400 m wykres

  62.96   2021-09-04   Aleksandrów Łódzki  U18
  61.17   2022-09-18   Łódź  U18
  60.68   2023-06-10   Łódź  U20

  600 m wykres

  2:07.77   2018-09-29   Łódź  U14
  2:00.17   2019-05-19   Warszawa  U16
  1:50.21   2020-10-11   Zielona Góra  U16

  800 m wykres

  2:30.36   2021-05-23   Warszawa  U18
  2:27.49   2022-07-17   Bielsko-Biała  U18

  80 pł wykres

  14.73 (0.0)   2018-09-29   Łódź  U14
  13.92 (+1.9)   2019-05-12   Łódź  U16
  12.34 (+0.3)   2020-09-12   Łódź  U16

  100 m pł J MŁ wykres

  15.45 (+0.3)   2021-05-01   Karpacz  U18
  14.65 (+1.8)   2022-09-18   Łódź  U18

  100 m pł wykres

  14.90 (+1.8)   2023-09-16   Łódź  U20

  200 m pł wykres

  33.60 (+0.1)   2019-05-15   Łódź  U16
  30.41 (+0.2)   2020-09-26   Słupsk  U16

  300 m pł wykres

  48.56   2021-05-15   Łódź  U18
  46.08   2022-08-20   Chojnice  U18
  45.80   2023-09-02   Radom  U20

  400 m pł K wykres

  67.84   2021-06-13   Łódź  U18
  64.63   2022-07-23   Warszawa  U18
  64.24   2023-07-18   Lublin  U20

  Wzwyż wykres

  1.34   2018-09-29   Łódź  U14
  1.38   2019-05-19   Warszawa  U16
  1.42   2020-10-10   Zielona Góra  U16
  1.53   2021-09-29   Bełchatów  U18
  1.51   2022-05-14   Warszawa  U18

  W dal wykres

  3.78 (-0.4)   2017-06-28   Aleksandrów Łódzki  U14
  4.50 (+0.9)   2018-06-02   Łódź  U14
  4.57 (+1.3)   2019-06-16   Aleksandrów Łódzki  U16
  4.90 (-0.9)   2020-10-11   Zielona Góra  U16
  4.95 (+1.4)   2021-06-19   Płock  U18
  5.01 (-1.3)   2022-05-15   Warszawa  U18

  Kula (3) wykres

   6.40   2018-09-29   Łódź  U14
   8.57   2019-09-15   Łódź  U16
   9.12   2020-10-10   Zielona Góra  U16
   8.94   2021-05-15   Łódź  U18
   9.95   2022-05-14   Warszawa  U18

  7-bój J MŁ wykres

  4150   2021-07-29   Włocławek  U18
  4489   2022-05-15   Warszawa  U18

  W dal strefa wykres

  4.41   2018-08-26   Ostróda  U14

  Oszczep (500) wykres

  29.80   2021-05-23   Warszawa  U18
  33.41   2022-06-12   Łódź  U18

  5-bój K MŁ wykres

  1859   2018-09-29   Łódź  U14
  2184   2019-05-19   Warszawa  U16
  2842   2020-10-11   Zielona Góra  U16

© by Pilar 2013-2023  | Czas: 0.0405519 s. 

 * Dane można uzupełnić po zalogowaniu do konta zawodniczego
Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Barcickiej 42, 01-839 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Barcicka 42, 01-839 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl