ID zawodnika: 106730
  Rekordy   Sezon: 2022   Progresja   Osiągnięcia
Izabela MYSZYŃSKA
imię : Izabela
nazwisko : MYSZYŃSKA
rok ur. (kategoria) : 2003 (U20)
płeć : Kobieta
klub : MKS Tomaszów Mazowiecki

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  100 m wykres

  15.04 (+1.1)   2017-09-09   Łódź  U16
  13.85 (+0.5)   2018-09-15   Łódź  U16
  13.62 (+1.4)   2019-04-27   Kielce  U18
  13.56 (-1.1)   2020-10-11   Radom  U18
  13.37 (+1.3)   2021-09-04   Aleksandrów Łódzki  U20
  12.87 (+0.7)   2022-05-01   Aleksandrów Łódzki  U20

  200 m wykres

  28.07 (+0.1)   2019-07-10   Poznań  U18
  27.82 (-1.0)   2020-09-18   Radom  U18
  26.05 (+1.8)   2022-06-17   Warszawa  U20

  300 m wykres

  50.63   2017-09-09   Łódź  U16

  400 m wykres

  63.37   2021-08-03   Sieradz  U20

  600 m wykres

  2:04.68   2017-09-02   Aleksandrów Łódzki  U16
  1:59.21   2018-09-29   Łódź  U16

  800 m wykres

  2:41.47   2019-06-23   Warszawa  U18
  2:33.53   2020-09-19   Radom  U18
  2:27.34   2022-06-18   Warszawa  U20

  80 pł wykres

  13.61 (+0.7)   2018-09-09   Bełchatów  U16

  100 m pł J MŁ wykres

  16.84 (+1.1)   2019-07-10   Poznań  U18
  16.72 (-2.1)   2020-09-18   Radom  U18

  100 m pł wykres

  16.13 (+0.5)   2022-06-17   Warszawa  U20

  Wzwyż wykres

  1.37   2018-09-29   Łódź  U16
  1.48   2019-09-28   Łódź  U18
  1.51   2020-09-18   Radom  U18
  1.53   2021-09-04   Aleksandrów Łódzki  U20
  1.51   2022-06-17   Warszawa  U20

  W dal wykres

  3.94 (+0.2)   2017-09-16   Piotrków Trybunalski  U16
  4.90 (+1.1)   2018-09-01   Aleksandrów Łódzki  U16
  5.26 (0.0)   2019-06-23   Warszawa  U18
  5.25 (+0.6)   2020-09-26   Warszawa  U18
  5.12 (+1.6)   2021-09-19   Łódź  U20
  5.15 (+1.2)   2022-06-18   Warszawa  U20

  Kula (3) wykres

   7.93   2018-09-29   Łódź  U16
   9.61   2019-08-17   Częstochowa  U18
  10.33   2020-08-20   Warszawa  U18

  Kula (4) wykres

   9.38   2021-04-23   Aleksandrów Łódzki  U20
  11.05   2022-06-17   Warszawa  U20

  Oszczep (600) wykres

  29.22   2021-09-19   Łódź  U20
  32.59   2022-06-18   Warszawa  U20

  7-bój wykres

  4575   2022-06-18   Warszawa  U20

  7-bój J MŁ wykres

  3716   2019-07-11   Poznań  U18
  4142   2020-09-19   Radom  U18

  Oszczep (500) wykres

  24.23   2018-09-30   Łódź  U16
  29.06   2019-06-08   Bełchatów  U18
  30.01   2020-07-12   Łódź  U18

  5-bój K MŁ wykres

  2325   2018-09-29   Łódź  U16

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.13778614997864 sekund

 * Dane można uzupełnić po zalogowaniu do konta zawodniczego
Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl