ID zawodnika: 107221 PZLA PZLA
  Rekordy   Sezon: 2023   Progresja   Osiągnięcia   TOP 10
Jakub ZACHARA
imię : Jakub
nazwisko : ZACHARA
rok ur. (kategoria) : 2006 (U18)
płeć : Mężczyzna
klub : MULKS Juvenia Głuchołazy

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  100 m wykres

  12.94 (-2.3)   2021-08-11   Poznań  U16
  12.26 (+1.5)   2022-04-28   Lubawka  U18
  11.78 (-0.4)   2023-05-20   Opole  U18

  150 m wykres

  17.76   2023-05-07   Gliwice  U18

  200 m wykres

  26.43 (-2.5)   2020-07-10   Opole  U16
  24.39 (+0.9)   2022-05-28   Opole  U18
  23.22 (-1.2)   2023-06-03   Bielsko-Biała  U18

  300 m wykres

  37.73   2022-05-07   Opole  U18
  37.32   2023-05-07   Gliwice  U18

  600 m wykres

  1:47.82   2018-09-01   Opole  U14
  1:48.64   2019-05-13   Opole  U14
  1:37.84   2021-04-29   Lubawka  U16

  1000 m wykres

  3:25.58   2017-09-02   Opole  U12
  3:15.93   2019-09-15   Opole  U14
  3:04.51   2020-10-04   Łódź  U16
  3:04.15   2021-06-13   Łódź  U16

  110 m pł MŁ wykres

  16.56 (-1.2)   2020-10-03   Łódź  U16
  14.95 (0.0)   2021-09-11   Kędzierzyn-Koźle  U16

  110 m pł J MŁ wykres

  14.10 (+1.1)   2022-07-17   Bielsko-Biała  U18
  13.68 (+0.3)   2023-07-09   Chorzów  U18

  200 m pł wykres

  28.79 (-0.3)   2020-09-26   Słupsk  U16

  300 m pł wykres

  39.51   2021-09-25   Karpacz  U16
  40.11   2022-05-15   Kędzierzyn-Koźle  U18
  38.50   2023-05-13   Ruda Śląska  U18

  400 m pł J MŁ wykres

  54.52   2022-07-16   Bielsko-Biała  U18
  53.61   2023-06-18   Gliwice  U18

  Wzwyż wykres

  1.70   2020-10-04   Łódź  U16
  1.68   2021-05-08   Opole  U16

  W dal wykres

  5.39 (+1.1)   2020-10-03   Łódź  U16
  5.97 (+1.0)   2021-06-12   Łódź  U16

  Kula (5) wykres

  11.78   2020-09-05   Opole  U16
  10.56   2021-04-29   Lubawka  U16

  Oszczep (600) wykres

  39.63   2020-07-11   Opole  U16
  45.14   2021-05-29   Opole  U16

  Ppal (150) wykres

  50.00   2018-09-01   Opole  U14
  53.50   2019-05-13   Opole  U14

  5-bój M MŁ wykres

  2764   2020-10-04   Łódź  U16
  3023   2021-06-13   Łódź  U16

© by Pilar 2013-2023  | Czas: 0.0923369 s. 

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Barcickiej 42, 01-839 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Barcicka 42, 01-839 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl