ID zawodnika: 107892 PZLA PZLA
  Rekordy   Sezon: 2023   Progresja   Osiągnięcia   TOP 10
Hubert TROŚCIANKA
imię : Hubert
nazwisko : TROŚCIANKA
rok ur. (kategoria) : 2006 (U18)
płeć : Mężczyzna
klub : ULKS Uczniak Szprotawa

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  60 m wykres

   8.87 (0.0)   2017-09-13   Warszawa  U12
   8.51 (0.0)   2018-06-02   Żary  U14

  100 m wykres

  12.33 (+0.3)   2021-06-10   Słubice  U16
  11.79 (-0.1)   2022-10-05   Nowa Sól  U18
  11.04 (+1.5)   2023-05-14   Szprotawa  U18

  400 m wykres

  55.11   2022-10-08   Zielona Góra  U18
  50.95   2023-05-20   Jelenia Góra  U18

  600 m wykres

  1:50.62   2019-04-27   Zielona Góra  U14

  1000 m wykres

  3:24.16   2017-09-14   Warszawa  U12
  3:22.07   2018-05-12   Szprotawa  U14
  3:10.62   2021-10-10   Zielona Góra  U16

  1500 m wykres

  5:17.01   2022-10-09   Zielona Góra  U18
  4:58.41   2023-05-21   Jelenia Góra  U18

  110 m pł MŁ wykres

  16.87 (+0.1)   2021-10-01   Słubice  U16

  110 m pł J MŁ wykres

  14.60 (-1.9)   2023-05-21   Jelenia Góra  U18

  Wzwyż wykres

  1.30   2017-09-13   Warszawa  U12
  1.50   2018-06-05   Sulęcin  U14
  1.50   2019-06-01   Sulęcin  U14
  1.74   2020-10-08   Słubice  U16
  1.80   2021-10-05   Nowa Sól  U16
  1.88   2022-09-06   Zielona Góra  U18
  1.81   2023-05-20   Jelenia Góra  U18

  Tyczka wykres

  2.80   2022-10-09   Zielona Góra  U18
  3.50   2023-05-21   Jelenia Góra  U18

  W dal wykres

  5.85 (-3.2)   2021-10-05   Nowa Sól  U16
  5.37 (-0.3)   2022-10-05   Nowa Sól  U18
  6.18 (+1.1)   2023-05-20   Jelenia Góra  U18

  Kula (5) wykres

  13.64   2021-09-18   Sulęcin  U16
  13.36   2022-04-16   Lovosice (CZE)  U18
  12.96   2023-05-20   Jelenia Góra  U18

  Dysk (1) wykres

  47.56   2020-10-08   Słubice  U16
  63.16   2021-09-07   Zielona Góra  U16

  Dysk (1.5) wykres

  48.29   2021-10-01   Słubice  U16
  53.00   2022-09-17   Wiechlice  U18
  50.90   2023-05-03   Słubice  U18

  Oszczep (600) wykres

  26.84   2018-05-12   Szprotawa  U14
  29.97   2019-10-04   Słubice  U14
  48.36   2020-09-08   Zielona Góra  U16
  52.88   2021-06-29   Sieradz  U16

  Oszczep (800) wykres

  51.23   2022-09-06   Zielona Góra  U18

  Oszczep (700) wykres

  26.80   2019-09-26   Nowa Sól  U14
  42.18   2021-10-05   Nowa Sól  U16
  58.34   2022-07-17   Bielsko-Biała  U18
  61.15   2023-05-21   Jelenia Góra  U18

  10-bój J MŁ wykres

  6950   2023-05-21   Jelenia Góra  U18

  Ppal (150) wykres

  43.00   2017-09-13   Warszawa  U12
  47.00   2019-10-04   Słubice  U14

© by Pilar 2013-2023  | Czas: 0.0722861 s. 

 * Dane można uzupełnić po zalogowaniu do konta zawodniczego
Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Barcickiej 42, 01-839 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Barcicka 42, 01-839 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl