ID zawodnika: 108883
  Rekordy   Sezon: 2022   Progresja   Osiągnięcia
Julia RUDNIK
imię : Julia
nazwisko : RUDNIK
rok ur. (kategoria) : 2007 (U16)
płeć : Kobieta
klub : UKL Ósemka Police

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  60 m wykres

   9.92 (+1.0)   2017-10-26   Police  U12
   9.77 (0.0)   2018-10-18   Police  U12
   9.04 (+0.9)   2019-10-24   Police  U14
   8.79 (0.0)   2020-08-23   Szczecin  U14

  100 m wykres

  16.71 (-1.3)   2018-10-10   Police  U12
  14.89 (-0.1)   2019-09-28   Białogard  U14
  14.40 (+1.4)   2020-07-28   Białogard  U14
  13.93 (+0.4)   2021-09-25   Karpacz  U16
  13.86 (+1.1)   2022-04-30   Złocieniec  U16

  200 m wykres

  35.31 (+0.5)   2018-10-18   Police  U12
  31.93 (+0.2)   2019-09-14   Białogard  U14
  30.24 (+1.6)   2020-11-05   Police  U14
  29.36 (-0.3)   2021-06-05   Złocieniec  U16
  28.49 (+1.0)   2022-05-07   Białogard  U16

  300 m wykres

  56.45   2018-09-27   Police  U12
  50.80   2019-10-03   Police  U14
  48.28   2020-10-22   Police  U14

  600 m wykres

  1:53.20   2020-09-26   Białogard  U14
  1:56.94   2021-06-13   Łódź  U16
  1:49.31   2022-05-29   Szczecin  U16

  80 pł wykres

  13.28 (-1.6)   2021-10-01   Słubice  U16
  12.15 (-0.8)   2022-09-17   Kraków  U16

  300 m pł wykres

  52.36   2021-09-04   Białogard  U16
  50.72   2022-06-12   Międzyzdroje  U16

  Wzwyż wykres

  1.43   2021-09-18   Sulęcin  U16
  1.51   2022-04-30   Złocieniec  U16

  W dal wykres

  3.58 (+1.3)   2018-10-10   Police  U12
  4.33 (0.0)   2019-09-28   Białogard  U14
  4.80 (+1.1)   2020-10-22   Police  U14
  4.90 (+1.5)   2021-06-05   Złocieniec  U16
  5.13 (+0.8)   2022-09-10   Poznań  U16

  Kula (3) wykres

   6.91   2021-05-29   Szczecin  U16
   8.13   2022-09-17   Kraków  U16

  W dal strefa wykres

  3.58   2017-10-26   Police  U12
  3.82   2018-10-18   Police  U12
  4.51   2019-10-24   Police  U14
  4.59   2020-08-20   Włocławek  U14

  5-bój K MŁ wykres

  2230   2021-05-29   Szczecin  U16
  2726   2022-05-29   Szczecin  U16

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.057845115661621 sekund

 * Dane można uzupełnić po zalogowaniu do konta zawodniczego
Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl