ID zawodnika: 109438 PZLA PZLA
  Rekordy   Sezon: 2023   Progresja   Osiągnięcia   TOP 10
Natalia ĆWIKLIŃSKA
imię : Natalia
nazwisko : ĆWIKLIŃSKA
rok ur. (kategoria) : 2005 (U20)
płeć : Kobieta
klub : CWZS Zawisza Bydgoszcz SL

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  100 m wykres

  13.67 (+1.3)   2022-05-14   Bydgoszcz  U18

  200 m wykres

  29.10 (+0.9)   2021-07-28   Włocławek  U18
  28.30 (0.0)   2022-06-11   Poznań  U18
  27.91 (+0.1)   2023-05-27   Poznań  U20

  800 m wykres

  2:42.11   2018-09-02   Bydgoszcz  U14
  2:33.61   2019-05-18   Toruń  U16
  2:36.98   2021-07-29   Włocławek  U18
  2:40.46   2022-06-12   Poznań  U18
  2:36.24   2023-05-28   Poznań  U20

  1000 m wykres

  3:21.11   2018-09-15   Chełmno  U14

  2000 m wykres

  8:04.10   2019-09-07   Sopot  U16

  100 m pł J MŁ wykres

  16.99 (+0.5)   2021-07-28   Włocławek  U18
  15.56 (+0.6)   2022-06-11   Poznań  U18

  100 m pł wykres

  15.83 (-1.3)   2023-05-27   Poznań  U20

  200 m pł wykres

  32.10 (-0.3)   2020-09-06   Poznań  U16

  Wzwyż wykres

  1.33   2021-07-28   Włocławek  U18
  1.51   2022-06-11   Poznań  U18
  1.43   2023-05-27   Poznań  U20

  W dal wykres

  4.67 (+1.1)   2021-09-19   Bydgoszcz  U18
  4.88 (+1.3)   2022-07-17   Bielsko-Biała  U18
  5.23 (+1.9)   2023-05-21   Gdańsk  U20

  Kula (3) wykres

   9.22   2021-06-19   Poznań  U18
  10.60   2022-07-16   Bielsko-Biała  U18

  Kula (4) wykres

  10.68   2023-05-27   Poznań  U20

  Oszczep (600) wykres

  24.18   2021-08-29   Białe Błota  U18
  29.09   2023-05-21   Gdańsk  U20

  7-bój wykres

  4083   2023-05-28   Poznań  U20

  7-bój J MŁ wykres

  3435   2021-07-29   Włocławek  U18
  4033   2022-06-12   Poznań  U18

  Oszczep (500) wykres

  26.35   2021-07-29   Włocławek  U18
  32.34   2022-07-17   Bielsko-Biała  U18

© by Pilar 2013-2023  | Czas: 0.0506361 s. 

 * Dane można uzupełnić po zalogowaniu do konta zawodniczego
Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Barcickiej 42, 01-839 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Barcicka 42, 01-839 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl