ID zawodnika: 109920
  Rekordy   Sezon: 2022   Progresja   Osiągnięcia
Klaudia PIOTROWSKA
imię : Klaudia
nazwisko : PIOTROWSKA
rok ur. (kategoria) : 2008 (U16)
płeć : Kobieta
klub : MUKS Szok Bojanowo

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  100 m wykres

  15.16 (+0.6)   2018-09-01   Poznań  U12
  14.68 (-0.5)   2019-05-04   Wrocław  U12
  12.69 (+1.4)   2022-06-12   Międzyzdroje  U16

  300 m wykres

  50.42   2018-09-01   Poznań  U12
  47.65   2019-05-04   Wrocław  U12
  42.68   2022-08-28   Karpacz  U16

  600 m wykres

  2:10.87   2018-09-29   Zielona Góra  U12
  1:53.89   2019-09-01   Poznań  U12
  1:45.81   2020-09-12   Międzyzdroje  U14
  1:41.57   2021-06-20   Łódź  U14
  1:37.26   2022-05-29   Białe Błota  U16

  1000 m wykres

  3:26.72   2020-06-26   Żerków  U14
  3:09.81   2021-05-29   Poznań  U14
  3:05.08   2022-09-03   Poznań  U16

  2000 m wykres

  6:59.40   2022-06-19   Poznań  U16

  80 pł wykres

  18.82 (+0.3)   2018-09-29   Zielona Góra  U12
  17.62 (+0.2)   2019-09-28   Zielona Góra  U12
  14.17 (-1.0)   2022-05-07   Zgorzelec  U16

  Wzwyż wykres

  1.21   2019-09-28   Zielona Góra  U12
  1.32   2021-10-09   Zielona Góra  U14
  1.40   2022-05-07   Zgorzelec  U16

  W dal wykres

  3.88 (+1.6)   2018-09-29   Zielona Góra  U12
  3.84 (+0.5)   2019-09-28   Zielona Góra  U12
  4.69 (+1.8)   2022-05-08   Zgorzelec  U16

  Kula (3) wykres

   3.94   2018-09-29   Zielona Góra  U12
   4.28   2019-09-28   Zielona Góra  U12
   5.72   2021-10-09   Zielona Góra  U14
   6.45   2022-05-07   Zgorzelec  U16

  Ppal (150) wykres

  24.00   2020-09-12   Międzyzdroje  U14

  5-bój K MŁ wykres

   733   2018-09-29   Zielona Góra  U12
  1363   2019-09-28   Zielona Góra  U12
  2585   2022-05-08   Zgorzelec  U16

  1000 m prz wykres

  3:16.64   2021-09-04   Poznań  U14
  3:11.84   2022-09-10   Poznań  U16

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.056406021118164 sekund

 * Dane można uzupełnić po zalogowaniu do konta zawodniczego
Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl