ID zawodnika: 110586
  Rekordy   Sezon: 2022   Progresja   Osiągnięcia
Aleksandra KRAWCZYK
imię : Aleksandra
nazwisko : KRAWCZYK
rok ur. (kategoria) : 2003 (U20)
płeć : Kobieta
klub : KS Warszawianka W-wa

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  100 m wykres

  12.48 (+0.2)   2021-05-23   Warszawa  U20
  12.06 (+1.4)   2022-05-21   Warszawa  U20

  200 m wykres

  25.75 (+1.3)   2019-07-10   Poznań  U18
  25.77 (+1.0)   2020-09-13   Warszawa  U18
  25.27 (+1.1)   2021-06-12   Łódź  U20
  24.66 (+0.2)   2022-05-14   Bydgoszcz  U20

  600 m wykres

  1:52.32   2018-06-02   Suwałki  U16

  800 m wykres

  2:42.50   2019-06-23   Warszawa  U18
  2:34.49   2020-09-19   Radom  U18
  2:30.95   2021-06-13   Łódź  U20
  2:29.08   2022-05-15   Bydgoszcz  U20

  80 pł wykres

  12.08 (+0.8)   2018-09-23   Bełchatów  U16

  100 m pł J MŁ wykres

  14.50 (+0.9)   2019-07-10   Poznań  U18
  14.34 (+1.9)   2020-08-20   Warszawa  U18

  100 m pł wykres

  14.53 (+2.0)   2021-06-06   Łódź  U20
  14.25 (-0.3)   2022-05-14   Bydgoszcz  U20

  Wzwyż wykres

  1.50   2018-05-06   Aleksandrów Łódzki  U16
  1.51   2019-09-28   Łódź  U18
  1.63   2020-09-18   Radom  U18
  1.56   2021-05-15   Warszawa  U20
  1.54   2022-05-14   Bydgoszcz  U20

  W dal wykres

  4.64 (+1.3)   2018-09-01   Aleksandrów Łódzki  U16
  5.28 (+0.2)   2019-06-23   Warszawa  U18
  5.34 (-0.5)   2020-08-21   Warszawa  U18
  6.10 (-0.5)   2021-07-02   Lublin  U20
  5.85 (-0.5)   2022-05-15   Bydgoszcz  U20

  Kula (3) wykres

   9.70   2018-06-01   Suwałki  U16
  11.97   2019-09-15   Łódź  U18
  12.91   2020-09-05   Warszawa  U18

  Kula (4) wykres

  11.47   2021-05-15   Warszawa  U20
  11.96   2022-05-14   Bydgoszcz  U20

  Oszczep (600) wykres

  26.75   2019-06-01   Łódź  U18
  32.30   2021-05-16   Warszawa  U20
  31.79   2022-06-18   Warszawa  U20

  7-bój wykres

  4982   2021-06-13   Łódź  U20
  5140   2022-05-15   Bydgoszcz  U20

  7-bój J MŁ wykres

  4492   2019-07-11   Poznań  U18
  4886   2020-09-19   Radom  U18

  Oszczep (500) wykres

  27.84   2019-07-11   Poznań  U18
  30.88   2020-07-03   Sopot  U18

  5-bój K MŁ wykres

  2742   2018-06-02   Suwałki  U16

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.051584005355835 sekund

 * Dane można uzupełnić po zalogowaniu do konta zawodniczego
Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl