ID zawodnika: 110939
  Rekordy   Sezon: 2022   Progresja   Osiągnięcia
Milena THAMM
imię : Milena
nazwisko : THAMM
rok ur. (kategoria) : 2005 (U18)
płeć : Kobieta
klub : MKS-MOS Katowice

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  100 m wykres

  13.78 (0.0)   2018-06-03   Chorzów  U14
  13.20 (+0.6)   2019-05-18   Ruda Śląska  U16
  13.16 (-0.5)   2020-06-27   Częstochowa  U16

  200 m wykres

  27.39 (+0.2)   2018-09-22   Gliwice  U14
  26.98 (0.0)   2019-05-18   Ruda Śląska  U16

  300 m wykres

  42.33   2018-06-17   Łódź  U14
  41.43   2019-06-16   Łódź  U16
  41.74   2020-08-20   Włocławek  U16
  40.79   2022-05-03   Chorzów  U18

  400 m wykres

  59.83   2019-08-31   Ruda Śląska  U16
  57.01   2021-06-05   Bielsko-Biała  U18
  56.79   2022-05-14   Chorzów  U18

  600 m wykres

  1:39.59   2018-09-16   Częstochowa  U14
  1:36.15   2019-09-21   Tarnów  U16
  1:35.46   2020-07-04   Bielsko-Biała  U16

  800 m wykres

  2:14.82   2020-08-25   Chorzów  U16
  2:12.78   2021-05-27   Gliwice  U18

  1000 m wykres

  3:01.04   2019-08-24   Chorzów  U16
  3:00.54   2020-09-05   Gliwice  U16

  400 m pł K wykres

  63.71   2022-05-08   Częstochowa  U18

  Przełaj wykres

  :05:25   2020-11-07   Konopiska  U16

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.10481095314026 sekund

 * Dane można uzupełnić po zalogowaniu do konta zawodniczego
Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl