ID zawodnika: 111939
  Rekordy   Sezon: 2022   Progresja   Osiągnięcia
Paweł WITKOWSKI
imię : Paweł
nazwisko : WITKOWSKI
rok ur. (kategoria) : 1979 (Masters)
płeć : Mężczyzna
klub : Wieliszew Heron Team

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  100 m wykres

  14.14 (-1.0)   2018-09-16   Warszawa  Masters

  200 m wykres

  28.66 (+1.6)   2018-09-16   Warszawa  Masters

  400 m wykres

  60.15   2019-06-15   Warszawa  Masters

  600 m wykres

  1:36.09   2019-05-11   Warszawa  Masters

  800 m wykres

  2:12.64   2019-09-01   Warszawa  Masters
  2:13.89   2022-06-19   Toruń  Masters

  1000 m wykres

  2:49.85   2018-09-16   Warszawa  Masters
  2:50.81   2019-05-12   Warszawa  Masters
  2:51.32   2022-05-08   Warszawa  Masters

  1500 m wykres

  4:34.15   2018-05-12   Warszawa  Masters
  4:29.58   2019-06-02   Warszawa  Masters
  4:33.55   2021-06-12   Warszawa  Masters
  4:35.34   2022-06-18   Toruń  Masters

  3000 m wykres

  10:08.41   2018-05-13   Warszawa  Masters
   9:48.58   2019-06-16   Warszawa  Masters
   9:54.75   2021-07-04   Płock  Masters
  10:07.15   2022-05-07   Warszawa  Masters

  5000 m wykres

  17:05.76   2019-05-31   Piaseczno  Masters
  17:04.85   2021-06-05   Piaseczno  Masters
  18:04.45   2022-05-15   Piaseczno  Masters

  10000 m wykres

  37:12.98   2018-04-28   Łomża  Masters
  35:33.29   2019-06-29   Białystok  Masters
  36:34.80   2021-10-23   Piaseczno  Masters

  Półmaraton wykres

  1:21:12   2019-03-30   Toruń  Masters

  Maraton wykres

  2:56:51   2020-12-06   Olesno  Masters
  2:46:53   2021-09-26   Berlin (GER)  Masters

  Mila wykres

  4:53.39   2019-06-09   Warszawa  Masters

  5 km wykres

  17:37   2021-11-07   Warszawa  Masters

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.053385972976685 sekund

 * Dane można uzupełnić po zalogowaniu do konta zawodniczego
Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl