ID zawodnika: 112181 PZLA PZLA
  Rekordy   Sezon: 2023   Progresja   Osiągnięcia   TOP 10
Marek KUBEŁ
imię : Marek
nazwisko : KUBEŁ
rok ur. (kategoria) : 2004 (U20)
płeć : Mężczyzna
klub : KS Podlasie Białystok

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  100 m wykres

  13.65 (-1.4)   2018-05-03   Białystok  U16
  12.39 (+0.4)   2020-08-13   Białystok  U18
  12.02 (-0.2)   2021-06-12   Biała Podlaska  U18
  11.83 (0.0)   2023-05-28   Białystok  U20

  200 m wykres

  27.73 (-0.5)   2018-05-03   Białystok  U16
  24.66 (+0.3)   2020-07-29   Białystok  U18
  24.30 (+1.8)   2021-06-12   Biała Podlaska  U18
  24.26 (+0.5)   2022-05-03   Białystok  U20
  23.95 (-0.1)   2023-05-28   Białystok  U20

  400 m wykres

  54.56   2020-10-01   Białystok  U18
  54.18   2021-05-20   Łomża  U18
  55.80   2023-05-20   Białystok  U20

  110 m pł MŁ wykres

  18.43 (-0.8)   2018-09-08   Lublin  U16

  110 m pł J MŁ wykres

  15.86 (+1.5)   2020-08-28   Ciechanów  U18
  15.89 (+1.6)   2021-05-30   Białystok  U18

  200 m pł wykres

  29.36 (-0.4)   2018-09-08   Lublin  U16

  400 m pł J MŁ wykres

  58.36   2020-09-05   Białystok  U18
  55.79   2021-07-28   Włocławek  U18

  400 m pł wykres

  57.60   2022-07-07   Radom  U20
  61.20   2023-06-11   Piła  U20

© by Pilar 2013-2023  | Czas: 0.0249531 s. 

 * Dane można uzupełnić po zalogowaniu do konta zawodniczego
Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Barcickiej 42, 01-839 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Barcicka 42, 01-839 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl