ID zawodnika: 112367
  Rekordy   Sezon: 2022   Progresja   Osiągnięcia
Karolina MASŁOWSKA
imię : Karolina
nazwisko : MASŁOWSKA
rok ur. (kategoria) : 2007 (U16)
płeć : Kobieta
klub : MUKS Wilhelm Szewczyk Czerwionka

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  60 m wykres

   9.37 (-0.7)   2019-05-24   Ruda Śląska  U14
   9.15 (-1.2)   2020-08-22   Chorzów  U14

  100 m wykres

  16.51 (-0.7)   2018-05-12   Gliwice  U12
  14.83 (+2.0)   2019-06-09   Częstochowa  U14
  14.68 (0.0)   2020-06-30   Częstochowa  U14
  13.66 (+0.5)   2021-09-25   Karpacz  U16
  13.88 (+0.1)   2022-04-30   Kraków  U16

  200 m wykres

  29.91 (+1.6)   2021-08-28   Bielsko-Biała  U16
  30.92 (-1.5)   2022-05-08   Kraków  U16

  80 pł wykres

  14.59 (-0.1)   2022-08-21   Tychy  U16

  Dysk (0.75) wykres

  27.48   2022-05-07   Gliwice  U16

  Kula (3) wykres

   8.03   2021-06-02   Bielsko-Biała  U16
   9.84   2022-08-21   Tychy  U16

  Ppal (150) wykres

  39.00   2020-06-30   Częstochowa  U14

  W dal strefa wykres

  4.00   2020-08-29   Bielsko-Biała  U14

  Oszczep (500) wykres

  24.15   2020-07-05   Rybnik  U14
  27.01   2021-09-11   Kędzierzyn-Koźle  U16
  33.04   2022-09-25   Lublin  U16

  Kula (2) wykres

   8.60   2020-09-30   Konopiska  U14

  Ppal (80) wykres

  30.00   2018-06-13   Ruda Śląska  U12

  80 m pł ds wykres

  14.93 (+0.5)   2019-06-19   Ruda Śląska  U14
  14.78 (-0.9)   2020-10-10   Chorzów  U14

  Wieloskok wykres

   9.99   2021-09-11   Kędzierzyn-Koźle  U16

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.097052097320557 sekund

 * Dane można uzupełnić po zalogowaniu do konta zawodniczego
Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl