ID zawodnika: 112383
  Rekordy   Sezon: 2022   Progresja   Osiągnięcia
Julia ZEGAN
imię : Julia
nazwisko : ZEGAN
rok ur. (kategoria) : 2005 (U18)
płeć : Kobieta
klub : OKS Skra Warszawa

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  100 m wykres

  13.46 (-0.5)   2018-09-23   Warszawa  U14
  13.66 (+1.0)   2019-09-29   Warszawa  U16
  12.59 (+0.8)   2021-06-26   Warszawa  U18

  200 m wykres

  28.15 (-0.7)   2018-09-23   Warszawa  U14
  28.06 (-0.8)   2019-09-15   Radom  U16
  26.75 (0.0)   2020-08-12   Białogard  U16
  25.36 (+0.1)   2021-05-23   Warszawa  U18
  25.97 (+0.4)   2022-05-15   Piaseczno  U18

  300 m wykres

  46.13   2018-06-09   Warszawa  U14

  600 m wykres

  1:47.77   2018-09-29   Łódź  U14

  80 pł wykres

  13.32 (+0.6)   2018-09-09   Warszawa  U14
  12.38 (-0.2)   2019-09-07   Olecko  U16
  11.63 (+0.2)   2020-09-27   Słupsk  U16

  100 m pł J MŁ wykres

  14.79 (0.0)   2020-10-10   Białystok  U16
  13.75 (+0.7)   2021-05-15   Łódź  U18
  13.68 (-0.3)   2022-06-04   Warszawa  U18

  100 m pł wykres

  14.43 (-1.0)   2021-08-14   Brno (CZE)  U18

  200 m pł wykres

  33.03 (+0.3)   2019-09-07   Olecko  U16
  29.50 (+0.7)   2020-09-26   Słupsk  U16

  300 m pł wykres

  47.02   2020-07-04   Warszawa  U16

  Wzwyż wykres

  1.50   2018-09-02   Warszawa  U14
  1.45   2019-06-16   Warszawa  U16

  W dal wykres

  4.29 (+0.3)   2018-09-29   Łódź  U14
  3.30 (+0.8)   2019-09-01   Warszawa  U16

  Kula (3) wykres

   6.48   2018-09-29   Łódź  U14
   8.09   2019-09-29   Warszawa  U16

  5-bój K MŁ wykres

  2366   2018-09-29   Łódź  U14

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.051478862762451 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl