ID zawodnika: 113234 PZLA PZLA
  Rekordy   Sezon: 2023   Progresja   Osiągnięcia   TOP 10
Martyna KRAWCZYŃSKA
imię : Martyna
nazwisko : KRAWCZYŃSKA
rok ur. (kategoria) : 2004 (U20)
płeć : Kobieta
klub : KS Prefbet-Sonarol

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  200 m wykres

  26.95 (+1.0)   2021-05-20   Łomża  U18

  300 m wykres

  44.03   2018-07-12   Łomża  U16
  42.66   2019-07-05   Warszawa  U16

  400 m wykres

  57.61   2020-07-26   Olsztyn  U18
  58.69   2021-05-20   Łomża  U18
  60.35   2022-05-21   Białystok  U20

  500 m wykres

  1:12.92   2023-09-03   Olsztyn  U20

  600 m wykres

  1:40.20   2018-08-30   Olecko  U16
  1:35.86   2019-09-21   Tarnów  U16
  1:35.41   2020-09-06   Piaseczno  U18
  1:34.07   2021-08-15   Warszawa  U18
  1:32.28   2023-09-16   Olsztyn  U20

  800 m wykres

  2:21.56   2019-05-18   Warszawa  U16
  2:11.06   2020-07-29   Białystok  U18
  2:10.94   2021-08-28   Spała  U18
  2:08.41   2022-06-30   Białystok  U20
  2:06.60   2023-09-03   Olsztyn  U20

  1000 m wykres

  3:08.02   2018-07-20   Warszawa  U16
  3:02.15   2019-09-29   Warszawa  U16
  3:04.13   2021-05-03   Białystok  U18
  2:47.18   2022-07-23   Warszawa  U20
  2:44.05   2023-08-27   Ciechanów  U20

  1500 m wykres

  4:55.30   2020-08-22   Oleśnica  U18
  4:24.49   2022-08-10   Wałcz  U20
  4:20.73   2023-07-09   Warszawa  U20

  2000 m wykres

  6:25.9   2023-07-12   Białystok  U20

  3000 m wykres

  10:01.59   2022-08-21   Tychy  U20
   9:38.43   2023-07-12   Białystok  U20

  5000 m wykres

  18:57.57   2022-05-15   Piaseczno  U20
  17:00.17   2023-05-27   Piaseczno  U20

  10000 m wykres

  36:18.68   2022-10-23   Piaseczno  U20

  Mila wykres

  4:54.88   2022-09-10   Białystok  U20

  400 m pł K wykres

  62.44   2021-07-28   Włocławek  U18

  1500 m prz wykres

  4:46.78   2022-05-08   Olecko  U20
  4:42.96   2023-06-04   Warszawa  U20

  2000 m prz wykres

  6:43.58   2022-06-04   Białystok  U20
  6:25.79   2023-07-19   Lublin  U20

  3000 m prz wykres

  10:12.68   2023-07-27   Gorzów Wielkopolski  U20

  Przełaj wykres

  :07:58   2021-11-27   Tomaszów Lubelski  U18
  :13:37   2022-11-26   Olesno  U20

  5 km wykres

  16:48   2022-11-06   Warszawa  U20

© by Pilar 2013-2023  | Czas: 0.099313 s. 

 * Dane można uzupełnić po zalogowaniu do konta zawodniczego
Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Barcickiej 42, 01-839 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Barcicka 42, 01-839 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl