ID zawodnika: 113504 PZLA PZLA
  Rekordy   Sezon: 2023   Progresja   Osiągnięcia   TOP 10
Mikołaj OLEJNIK
imię : Mikołaj
nazwisko : OLEJNIK
rok ur. (kategoria) : 2007 (U18)
płeć : Mężczyzna
klub : UKS Filipides Teresin

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  60 m wykres

   9.77 (0.0)   2018-06-09   Teresin  U12
   9.50 (0.0)   2019-06-08   Teresin  U14
   9.07 (-2.4)   2020-10-11   Radom  U14

  100 m wykres

  14.88 (-0.3)   2019-09-28   Kraków  U14
  14.12 (0.0)   2020-09-25   Warszawa  U14

  200 m wykres

  25.89 (+1.2)   2021-05-30   Warszawa  U16

  300 m wykres

  50.50   2018-06-09   Teresin  U12
  47.25   2019-06-08   Teresin  U14
  43.51   2020-06-28   Łódź  U14
  41.04   2021-05-08   Lublin  U16
  38.32   2022-08-10   Wałcz  U16

  400 m wykres

  59.88   2020-09-25   Warszawa  U14
  56.80   2021-05-01   Karpacz  U16

  600 m wykres

  1:45.99   2019-09-28   Kraków  U14
  1:34.02   2020-10-11   Radom  U14
  1:29.76   2021-05-29   Łódź  U16
  1:25.30   2022-09-17   Ciechanów  U16

  800 m wykres

  2:30.51   2019-06-23   Kielce  U14
  2:12.29   2020-09-08   Brno (CZE)  U14
  2:09.41   2021-05-23   Warszawa  U16
  2:01.63   2022-06-26   Warszawa  U16
  1:55.01   2023-06-04   Warszawa  U18

  1000 m wykres

  3:22.10   2018-09-23   Warszawa  U12
  3:09.81   2019-06-16   Łódź  U14
  2:53.00   2020-10-04   Warszawa  U14
  2:44.27   2021-08-29   Ciechanów  U16
  2:35.44   2022-08-28   Ciechanów  U16

  1500 m wykres

  4:24.06   2021-09-05   Brno (CZE)  U16
  4:11.26   2022-09-04   Brno (CZE)  U16
  3:56.48   2023-05-27   Piaseczno  U18

  2000 m wykres

  5:53.72   2021-09-25   Karpacz  U16
  5:52.73   2022-07-23   Warszawa  U16

  Mila wykres

  4:48.72   2022-05-03   Piaseczno  U16

  300 m pł wykres

  45.19   2021-06-18   Włocławek  U16
  42.69   2022-08-30   Białystok  U16

  Przełaj wykres

  :06:26   2022-10-15   Pasłęk  U16

  W dal wykres

  5.21 (-0.1)   2022-09-17   Ciechanów  U16

  5 km wykres

  16:04   2023-03-26   Warszawa  U18

  W dal strefa wykres

  4.17   2020-08-22   Warszawa  U14

  bieg alpejski wykres

  0:15:42   2022-07-30   Międzygórze  U16

  bieg anglosaski wykres

  0:11:36   2022-04-10   Bielsko-Biała  U16

  1000 m prz wykres

  2:46.97   2022-09-11   Radom  U16

© by Pilar 2013-2023  | Czas: 0.127811 s. 

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Barcickiej 42, 01-839 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Barcicka 42, 01-839 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl