ID zawodnika: 113770 PZLA PZLA
  Rekordy   Sezon: 2023   Progresja   Osiągnięcia   TOP 10
Szymon SZAL
imię : Szymon
nazwisko : SZAL
rok ur. (kategoria) : 2004 (U20)
płeć : Mężczyzna
klub : MKS Bolesłavia Bolesławiec

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  100 m wykres

  12.62 (-1.0)   2020-08-08   Zgorzelec  U18
  11.81 (+1.9)   2021-05-08   Zgorzelec  U18
  11.94 (+0.6)   2022-06-17   Warszawa  U20
  11.69 (+0.3)   2023-06-16   Warszawa  U20

  400 m wykres

  57.50   2020-09-18   Radom  U18
  54.60   2021-05-08   Zgorzelec  U18
  55.52   2022-06-17   Warszawa  U20
  53.09   2023-05-13   Zgorzelec  U20

  1000 m wykres

  3:33.46   2018-09-29   Zielona Góra  U16

  1500 m wykres

  5:17.89   2020-08-09   Zgorzelec  U18
  5:29.77   2021-07-30   Włocławek  U18
  5:21.69   2022-06-18   Warszawa  U20
  5:18.97   2023-05-21   Jelenia Góra  U20

  110 m pł M (99.1) wykres

  16.10 (-0.1)   2022-06-04   Białystok  U20
  15.50 (+1.2)   2023-06-17   Warszawa  U20

  110 m pł MŁ wykres

  20.97 (+1.5)   2018-09-29   Zielona Góra  U16
  19.88 (-0.9)   2019-05-18   Legnica  U16

  110 m pł J MŁ wykres

  17.06 (-0.2)   2020-09-19   Radom  U18
  15.50 (+1.7)   2021-07-30   Włocławek  U18

  400 m pł J MŁ wykres

  64.49   2021-06-06   Słubice  U18

  Wzwyż wykres

  1.36   2018-09-29   Zielona Góra  U16
  1.54   2020-08-08   Zgorzelec  U18
  1.66   2021-07-29   Włocławek  U18
  1.72   2022-05-07   Zgorzelec  U20
  1.65   2023-06-16   Warszawa  U20

  Tyczka wykres

  1.30   2018-09-08   Wrocław  U16
  3.10   2020-09-19   Radom  U18
  3.20   2021-05-09   Zgorzelec  U18
  3.60   2022-07-09   Radom  U20
  3.30   2023-05-21   Jelenia Góra  U20

  W dal wykres

  5.21 (+0.1)   2018-09-08   Wrocław  U16
  5.23 (+0.9)   2019-06-01   Wrocław  U16
  5.54 (-1.1)   2020-07-18   Karpacz  U18
  6.24 (+0.2)   2021-07-29   Włocławek  U18
  6.37 (+1.0)   2022-05-20   Żary  U20
  6.10 (-1.6)   2023-06-16   Warszawa  U20

  Kula (5) wykres

   8.26   2018-09-29   Zielona Góra  U16
  10.32   2020-09-18   Radom  U18
  13.29   2021-07-29   Włocławek  U18

  Kula (6) wykres

  12.72   2022-06-17   Warszawa  U20
  12.92   2023-06-16   Warszawa  U20

  Dysk (1.5) wykres

  27.73   2020-09-19   Radom  U18
  34.12   2021-07-30   Włocławek  U18

  Oszczep (800) wykres

  41.23   2022-05-01   Oleśnica  U20
  45.07   2023-05-21   Jelenia Góra  U20

  Oszczep (700) wykres

  33.49   2020-08-09   Zgorzelec  U18
  35.72   2021-07-30   Włocławek  U18

  Dysk (1.75) wykres

  34.98   2022-05-01   Oleśnica  U20
  39.63   2023-05-21   Jelenia Góra  U20

  10-bój J MŁ wykres

  4545   2020-09-19   Radom  U18
  5639   2021-07-30   Włocławek  U18

  10-bój JUN wykres

  5575   2022-06-18   Warszawa  U20
  5862   2023-06-17   Warszawa  U20

  5-bój M MŁ wykres

  1688   2018-09-29   Zielona Góra  U16

© by Pilar 2013-2023  | Czas: 0.148638 s. 

 * Dane można uzupełnić po zalogowaniu do konta zawodniczego
Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Barcickiej 42, 01-839 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Barcicka 42, 01-839 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl