ID zawodnika: 114456
  Rekordy   Sezon: 2022   Progresja   Osiągnięcia
Marcel PACIOREK
imię : Marcel
nazwisko : PACIOREK
rok ur. (kategoria) : 2003 (U20)
płeć : Mężczyzna
klub : GKS Wilga Garwolin

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  100 m wykres

  12.55 (-0.6)   2019-07-10   Poznań  U18
  12.34 (+1.2)   2020-08-20   Warszawa  U18
  12.17 (+0.5)   2021-05-15   Warszawa  U20
  11.95 (+0.6)   2022-06-17   Warszawa  U20

  400 m wykres

  57.46   2019-05-18   Warszawa  U18
  54.69   2020-09-18   Radom  U18
  55.38   2021-05-15   Warszawa  U20
  54.60   2022-06-17   Warszawa  U20

  1500 m wykres

  4:53.12   2019-07-11   Poznań  U18
  5:00.32   2020-08-21   Warszawa  U18
  5:04.91   2021-05-16   Warszawa  U20
  4:51.42   2022-06-18   Warszawa  U20

  110 m pł M (99.1) wykres

  16.17 (+1.1)   2021-05-30   Warszawa  U20
  16.15 (+1.3)   2022-05-08   Warszawa  U20

  110 m pł J MŁ wykres

  16.62 (+1.0)   2019-07-05   Warszawa  U18
  15.83 (-0.1)   2020-09-19   Radom  U18

  Wzwyż wykres

  1.70   2018-09-01   Radom  U16
  1.80   2019-05-11   Warszawa  U18
  1.81   2020-08-20   Warszawa  U18
  1.68   2021-05-15   Warszawa  U20
  1.69   2022-06-17   Warszawa  U20

  Tyczka wykres

  3.50   2019-09-01   Warszawa  U18
  3.40   2020-08-21   Warszawa  U18
  3.40   2021-06-13   Łódź  U20
  3.65   2022-05-07   Warszawa  U20

  W dal wykres

  5.06 (+0.9)   2018-06-30   Puławy  U16
  5.91 (+1.6)   2019-07-05   Warszawa  U18
  6.12 (+2.0)   2020-09-26   Warszawa  U18
  6.16 (+1.8)   2021-09-19   Warszawa  U20
  6.73 (+0.9)   2022-06-04   Białystok  U20

  Trójskok wykres

  12.36 (+1.1)   2019-08-18   Sieradz  U18
  11.71 (-0.1)   2020-08-29   Ciechanów  U18

  Kula (5) wykres

  12.14   2019-06-23   Warszawa  U18
  11.56   2020-09-18   Radom  U18

  Kula (6) wykres

  12.11   2021-06-12   Łódź  U20
  12.96   2022-06-11   Warszawa  U20

  Dysk (1) wykres

  36.25   2018-09-15   Warszawa  U16

  Dysk (1.5) wykres

  31.77   2019-07-05   Warszawa  U18
  38.41   2020-10-04   Warszawa  U18

  Oszczep (600) wykres

  38.77   2018-09-01   Radom  U16

  Oszczep (800) wykres

  44.18   2021-05-16   Warszawa  U20
  45.40   2022-06-18   Warszawa  U20

  Oszczep (700) wykres

  42.77   2019-06-15   Warszawa  U18
  43.01   2020-10-04   Warszawa  U18

  Dysk (1.75) wykres

  32.93   2021-05-09   Warszawa  U20
  36.42   2022-06-12   Warszawa  U20

  10-bój J MŁ wykres

  5174   2019-07-11   Poznań  U18
  5708   2020-09-19   Radom  U18

  10-bój JUN wykres

  5315   2021-05-16   Warszawa  U20
  6049   2022-06-18   Warszawa  U20

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.068962812423706 sekund

 * Dane można uzupełnić po zalogowaniu do konta zawodniczego
Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl