ID zawodnika: 114741
  Rekordy   Sezon: 2022   Progresja   Osiągnięcia
Aleksandra WIŚNIEWSKA
imię : Aleksandra
nazwisko : WIŚNIEWSKA
rok ur. (kategoria) : 2004 (U20)
płeć : Kobieta
klub : KS SMS Szklarska Poręba

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  100 m wykres

  18.81 (+1.1)   2018-09-27   Police  U16

  200 m wykres

  27.30 (-0.9)   2021-05-30   Jelenia Góra  U18

  300 m wykres

  45.36   2020-09-08   Zielona Góra  U18
  45.31   2021-04-29   Lubawka  U18

  400 m wykres

  61.00   2020-09-05   Jelenia Góra  U18
  58.49   2021-06-20   Jelenia Góra  U18
  57.04   2022-05-29   Łódź  U20

  600 m wykres

  1:52.76   2018-09-02   Wrocław  U16
  1:45.94   2019-05-12   Wrocław  U16
  1:42.45   2020-09-08   Zielona Góra  U18
  1:34.92   2021-06-26   Lubawka  U18
  1:32.01   2022-04-28   Lubawka  U20

  800 m wykres

  2:22.28   2019-06-15   Jelenia Góra  U16
  2:17.88   2020-09-20   Radom  U18
  2:12.81   2021-06-06   Słubice  U18
  2:06.22   2022-07-01   Białogard  U20

  1000 m wykres

  2:59.55   2019-09-22   Tarnów  U16
  2:39.34   2022-08-10   Wałcz  U20

  1500 m wykres

  4:53.12   2020-08-28   Ciechanów  U18
  4:40.80   2021-06-05   Słubice  U18
  4:21.83   2022-05-21   Oleśnica  U20

  2000 m wykres

  6:57.90   2019-09-08   Wrocław  U16

  Przełaj wykres

  :06:35   2020-11-28   Kwidzyn  U18
  :08:02   2021-11-27   Tomaszów Lubelski  U18

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.10298204421997 sekund

 * Dane można uzupełnić po zalogowaniu do konta zawodniczego
Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl