ID zawodnika: 115604 PZLA PZLA
  Rekordy   Sezon: 2023   Progresja   Osiągnięcia   TOP 10
Mateusz KOTLARSKI
imię : Mateusz
nazwisko : KOTLARSKI
rok ur. (kategoria) : 2005 (U20)
płeć : Mężczyzna
klub : UMKS Iskra Wolsztyn

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  100 m wykres

  13.10 (+0.8)   2020-10-10   Zielona Góra  U16
  12.51 (+1.3)   2021-07-29   Włocławek  U18
  20.13 (+0.2)   2022-06-11   Poznań  U18
  11.86 (+0.5)   2023-06-16   Warszawa  U20

  300 m wykres

  46.21   2018-10-05   Słubice  U14

  400 m wykres

  58.14   2020-10-10   Zielona Góra  U16
  55.41   2021-06-19   Poznań  U18
  51.33   2023-05-20   Jelenia Góra  U20

  1000 m wykres

  3:24.60   2018-09-29   Zielona Góra  U14
  3:28.51   2019-09-29   Zielona Góra  U16
  2:59.08   2020-10-04   Łódź  U16

  1500 m wykres

  5:12.59   2020-10-11   Zielona Góra  U16
  4:53.67   2021-07-30   Włocławek  U18
  4:45.32   2023-06-17   Warszawa  U20

  100 m pł wykres

  18.54 (-2.1)   2018-10-05   Słubice  U14

  110 m pł M (99.1) wykres

  15.22 (-1.5)   2023-05-27   Poznań  U20

  110 m pł MŁ wykres

  20.30 (+0.9)   2018-09-29   Zielona Góra  U14
  17.76 (-1.6)   2019-09-07   Szczecin  U16
  16.19 (-1.2)   2020-10-03   Łódź  U16

  110 m pł J MŁ wykres

  19.93 (+1.1)   2019-05-25   Piła  U16
  17.36 (-0.5)   2020-10-11   Zielona Góra  U16
  15.55 (-1.7)   2021-10-01   Słubice  U18
  15.09 (-0.9)   2022-04-30   Poznań  U18

  200 m pł wykres

  34.30 (+0.4)   2018-09-01   Poznań  U14
  30.93 (-1.1)   2019-09-07   Szczecin  U16
  27.90 (-0.6)   2020-09-26   Słupsk  U16

  400 m pł J MŁ wykres

  61.68   2021-05-29   Poznań  U18

  Wzwyż wykres

  1.40   2018-09-01   Poznań  U14
  1.65   2019-09-29   Zielona Góra  U16
  1.72   2020-08-07   Poznań  U16
  1.81   2021-07-29   Włocławek  U18
  1.88   2022-05-14   Leszno  U18
  1.88   2023-05-13   Leszno  U20

  Tyczka wykres

  2.80   2020-10-11   Zielona Góra  U16
  3.20   2021-06-20   Poznań  U18
  3.80   2023-05-21   Jelenia Góra  U20

  W dal wykres

  4.25 (-0.4)   2018-09-29   Zielona Góra  U14
  4.94 (+0.9)   2019-09-29   Zielona Góra  U16
  5.46 (+0.8)   2020-10-10   Zielona Góra  U16
  5.77 (+1.1)   2021-07-29   Włocławek  U18
  5.86 (+0.5)   2022-04-30   Poznań  U18
  6.29 (+1.3)   2023-05-20   Jelenia Góra  U20

  Kula (5) wykres

   4.73   2018-09-29   Zielona Góra  U14
   7.64   2019-09-29   Zielona Góra  U16
   8.69   2020-10-10   Zielona Góra  U16
  11.14   2021-10-09   Zielona Góra  U18
  10.77   2022-06-11   Poznań  U18

  Kula (6) wykres

  11.51   2023-06-16   Warszawa  U20

  Dysk (1.5) wykres

  19.44   2020-10-11   Zielona Góra  U16
  31.72   2021-10-09   Zielona Góra  U18
  31.83   2022-06-19   Poznań  U18

  Oszczep (600) wykres

  29.31   2019-10-04   Słubice  U16

  Oszczep (800) wykres

  39.36   2023-06-17   Warszawa  U20

  Oszczep (700) wykres

  30.21   2020-10-11   Zielona Góra  U16
  33.38   2021-06-20   Poznań  U18
  41.76   2022-06-12   Poznań  U18

  Dysk (1.75) wykres

  32.06   2023-05-21   Jelenia Góra  U20

  10-bój J MŁ wykres

  4287   2020-10-11   Zielona Góra  U16
  5119   2021-07-30   Włocławek  U18
  2054   2022-06-12   Poznań  U18

  10-bój JUN wykres

  6227   2023-06-17   Warszawa  U20

  5-bój M MŁ wykres

  1482   2018-09-29   Zielona Góra  U14
  2124   2019-09-29   Zielona Góra  U16
  2744   2020-10-04   Łódź  U16

  Wieloskok wykres

  11.51   2020-07-04   Środa Wielkopolska  U16

© by Pilar 2013-2023  | Czas: 0.071409 s. 

 * Dane można uzupełnić po zalogowaniu do konta zawodniczego
Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Barcickiej 42, 01-839 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Barcicka 42, 01-839 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl