ID zawodnika: 115987 PZLA PZLA
  Rekordy   Sezon: 2023   Progresja   Osiągnięcia   TOP 10
Mateusz ZAKRZEWSKI
imię : Mateusz
nazwisko : ZAKRZEWSKI
rok ur. (kategoria) : 2007 (U18)
płeć : Mężczyzna
klub : SKLA Sopot

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  300 m wykres

  52.47   2018-06-12   Gdańsk  U12

  800 m wykres

  2:35.81   2021-05-09   Słupsk  U16
  1:59.51   2023-05-27   Słupsk  U18

  1000 m wykres

  3:32.69   2019-08-28   Sopot  U14
  3:25.10   2020-09-09   Reda  U14
  3:15.89   2021-06-13   Łódź  U16
  2:58.97   2022-09-17   Kraków  U16
  2:37.15   2023-05-06   Gdańsk  U18

  1500 m wykres

  4:07.93   2023-05-21   Gdańsk  U18

  110 m pł MŁ wykres

  19.54 (+1.0)   2021-06-12   Łódź  U16
  17.54 (+1.5)   2022-08-28   Białe Błota  U16

  Przełaj wykres

  :12:29   2022-10-08   Białe Błota  U16

  Wzwyż wykres

  1.30   2020-09-09   Reda  U14
  1.36   2021-05-30   Sztum  U16
  1.57   2022-08-28   Białe Błota  U16

  Tyczka wykres

  2.60   2022-08-10   Gdańsk  U16

  W dal wykres

  4.47 (+0.2)   2021-05-09   Słupsk  U16
  4.88 (+0.7)   2022-09-17   Kraków  U16

  Kula (5) wykres

   6.20   2021-05-22   Warszawa  U16
   7.55   2022-09-17   Kraków  U16

  5-bój M MŁ wykres

  1576   2021-05-30   Sztum  U16
  2334   2022-08-28   Białe Błota  U16

  1000 m prz wykres

  3:17.15   2021-09-12   Gdańsk  U16

© by Pilar 2013-2023  | Czas: 0.0336211 s. 

 * Dane można uzupełnić po zalogowaniu do konta zawodniczego
Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Barcickiej 42, 01-839 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Barcicka 42, 01-839 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl