ID zawodnika: 116210
  Rekordy   Sezon: 2022   Progresja   Osiągnięcia
Mateusz KAMIŃSKI
imię : Mateusz
nazwisko : KAMIŃSKI
rok ur. (kategoria) : 2005 (U18)
płeć : Mężczyzna
klub : MKS Osa Zgorzelec

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  60 m wykres

   8.23 (+0.7)   2018-09-13   Warszawa  U14

  100 m wykres

  12.55 (0.0)   2019-05-18   Legnica  U16
  12.11 (+0.4)   2020-09-03   Żary  U16
  12.37 (-1.0)   2021-05-01   Karpacz  U18
  12.31 (+0.2)   2022-05-07   Zgorzelec  U18

  400 m wykres

  56.41   2022-05-07   Zgorzelec  U18

  1000 m wykres

  3:18.20   2019-09-29   Zielona Góra  U16
  3:05.72   2020-10-04   Łódź  U16

  1500 m wykres

  5:40.12   2022-05-08   Zgorzelec  U18

  110 m pł MŁ wykres

  18.16 (+0.8)   2019-09-29   Zielona Góra  U16
  17.77 (+1.4)   2020-07-26   Jelenia Góra  U16

  110 m pł J MŁ wykres

  18.78 (-1.0)   2022-05-08   Zgorzelec  U18

  200 m pł wykres

  29.59 (0.0)   2019-09-08   Wrocław  U16

  Wzwyż wykres

  1.53   2019-09-29   Zielona Góra  U16
  1.66   2020-08-09   Zgorzelec  U16
  1.69   2022-05-07   Zgorzelec  U18

  Tyczka wykres

  2.80   2019-09-08   Wrocław  U16
  3.10   2020-09-26   Słupsk  U16
  3.00   2021-05-16   Karpacz  U18
  3.00   2022-05-15   Jelenia Góra  U18

  W dal wykres

  5.33 (+0.8)   2019-09-29   Zielona Góra  U16
  5.16 (+1.5)   2020-08-08   Zgorzelec  U16
  5.31 (+1.2)   2022-05-07   Zgorzelec  U18

  Kula (5) wykres

   9.55   2019-09-29   Zielona Góra  U16
  10.85   2020-06-27   Szprotawa  U16
  10.88   2022-05-07   Zgorzelec  U18

  Dysk (1.5) wykres

  26.55   2022-05-08   Zgorzelec  U18

  Oszczep (600) wykres

  33.30   2019-08-31   Zittau (GER)  U16
  39.45   2020-09-08   Zielona Góra  U16

  Oszczep (700) wykres

  33.75   2021-05-01   Karpacz  U18
  37.72   2022-05-28   Zgorzelec  U18

  10-bój J MŁ wykres

  4519   2022-05-08   Zgorzelec  U18

  5-bój M MŁ wykres

  2323   2019-09-29   Zielona Góra  U16
  2504   2020-08-09   Zgorzelec  U16

  Wieloskok wykres

  11.40   2020-09-03   Żary  U16

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.14258909225464 sekund

 * Dane można uzupełnić po zalogowaniu do konta zawodniczego
Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl