ID zawodnika: 117829 PZLA PZLA
  Rekordy   Sezon: 2023   Progresja   Osiągnięcia   TOP 10
Krzysztof LIS
imię : Krzysztof
nazwisko : LIS
rok ur. (kategoria) : 2002 (U23)
płeć : Mężczyzna
klub : AZS KU Politechniki Opolskiej Opole

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  300 m wykres

  38.11   2022-05-07   Opole  U23
  38.45   2023-09-02   Opole  U23

  400 m wykres

  53.96   2020-09-23   Kołobrzeg  U20
  53.25   2021-05-29   Opole  U20

  600 m wykres

  1:30.82   2021-10-01   Opole  U20
  1:26.97   2022-09-03   Opole  U23

  800 m wykres

  2:09.53   2019-09-15   Opole  U18
  2:05.49   2020-08-30   Opole  U20
  2:02.23   2021-06-05   Bielsko-Biała  U20
  2:01.00   2022-06-26   Kraków  U23
  1:59.11   2023-05-20   Poznań  U23

  1000 m wykres

  2:53.03   2019-04-27   Opole  U18
  2:44.29   2020-09-05   Opole  U20
  2:35.56   2022-05-07   Opole  U23

  1500 m wykres

  4:35.76   2019-05-11   Wrocław  U18
  4:26.35   2020-08-14   Poznań  U20
  4:19.66   2021-05-29   Opole  U20
  4:10.48   2022-07-09   Częstochowa  U23
  4:07.80   2023-05-19   Poznań  U23

  3000 m wykres

  10:06.24   2019-05-04   Wrocław  U18
  10:04.58   2021-09-04   Częstochowa  U20
   9:33.00   2022-06-19   Opole  U23
   9:13.19   2023-06-18   Gliwice  U23

  10000 m wykres

  34:08.73   2023-04-22   Olkusz  U23

  2000 m prz wykres

  6:47.03   2021-07-03   Lublin  U20

  3000 m prz wykres

  10:01.01   2023-07-01   Włocławek  U23

  Przełaj wykres

  :09:09   2020-11-28   Kwidzyn  U20
  :10:50   2021-11-27   Tomaszów Lubelski  U20
  :12:59   2022-11-26   Olesno  U23

© by Pilar 2013-2023  | Czas: 0.0584481 s. 

 * Dane można uzupełnić po zalogowaniu do konta zawodniczego
Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Barcickiej 42, 01-839 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Barcicka 42, 01-839 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl