ID zawodnika: 11819
  Rekordy   Sezon: 2022   Progresja   Osiągnięcia
imię : Michał
nazwisko : CEMBALA
rok ur. (kategoria) : 1989 (Sen)
płeć : Mężczyzna
klub : UKS Lisy Zgierz

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  100 m wykres

  11.76 (0.0)   2004-06-15   Łódź  U16
  11.97 (-1.4)   2005-05-21   Płock  U18
  11.08 (+1.9)   2006-07-25   Łódź  U18
  10.93 (0.0)   2008-06-14   Łódź  U20
  10.82 (+1.6)   2009-08-23   Częstochowa  U23
  10.93 (+1.6)   2010-05-13   Łódź  U23
  10.97 (+1.6)   2011-08-03   Kutno  U23
  10.76 (+0.6)   2012-06-09   Łódź  Sen
  10.90 (+1.2)   2013-06-07   Łódź  Sen
  10.84 (+0.6)   2014-06-08   Łódź  Sen
  11.36 (-1.0)   2015-05-09   Łódź  Sen

  200 m wykres

  24.15 (0.0)   2004-09-05   Łódź  U16
  23.11 (0.0)   2005-06-12   Łódź  U18
  22.23 (+1.9)   2006-09-09   Łódź  U18
  22.51 (+0.7)   2007-06-27   Biała Podlaska  U20
  22.14 (+1.0)   2008-08-02   Toruń  U20
  21.86 (+0.5)   2009-08-30   Bielsko-Biała  U23
  22.00 (+1.7)   2010-05-13   Łódź  U23
  22.03 (-0.2)   2011-08-03   Kutno  U23
  21.86 (-0.1)   2012-05-26   Łódź  Sen
  21.81 (+0.8)   2013-08-03   Kutno  Sen
  22.17 (+0.1)   2014-06-08   Łódź  Sen
  22.99 (0.0)   2015-05-23   Toruń  Sen

  300 m wykres

  38.43   2004-09-11   Kielce  U16
  35.41   2009-09-02   Aleksandrów Łódzki  U23
  35.48   2014-05-04   Łódź  Sen
  36.65   2015-05-03   Łódź  Sen

  400 m wykres

  51.86   2006-09-14   Łódź  U18
  51.99   2010-09-05   Toruń  U23

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.070111036300659 sekund

 * Dane można uzupełnić po zalogowaniu do konta zawodniczego
Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl