ID zawodnika: 123694 PZLA PZLA
  Rekordy   Sezon: 2023   Progresja   Osiągnięcia   TOP 10
Kacper KĘDZIOR
imię : Kacper
nazwisko : KĘDZIOR
rok ur. (kategoria) : 2008 (U16)
płeć : Mężczyzna
klub : WKS Wawel Kraków

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  60 m wykres

   8.93 (+1.5)   2020-08-29   Bielsko-Biała  U14
   8.44 (+0.5)   2021-09-05   Brno (CZE)  U14
   8.23 (-1.3)   2022-09-04   Brno (CZE)  U16
   7.88 (-0.6)   2023-09-02   Brno (CZE)  U16

  100 m wykres

  14.38 (+1.1)   2020-08-19   Sucha Beskidzka  U14
  13.34 (+1.1)   2021-05-30   Kraków  U14
  12.77 (+0.2)   2022-08-27   Kraków  U16
  12.06 (-1.4)   2023-05-21   Gliwice  U16

  150 m wykres

  22.61   2019-09-28   Kraków  U12
  20.09   2021-09-05   Brno (CZE)  U14
  19.06   2022-04-30   Kraków  U16

  200 m wykres

  26.93 (0.0)   2021-09-26   Kraków  U14
  24.52 (-1.3)   2023-05-07   Gliwice  U16

  300 m wykres

  46.74   2020-10-03   Kraków  U14
  42.41   2021-06-05   Bielsko-Biała  U14
  39.99   2022-04-30   Kraków  U16
  37.18   2023-06-03   Bielsko-Biała  U16

  400 m wykres

  56.64   2022-05-22   Kraków  U16
  52.80   2023-07-22   Kraków  U16

  600 m wykres

  1:51.73   2020-09-22   Stalowa Wola  U14
  1:46.16   2021-09-19   Kraków  U14

  1000 m wykres

  2:55.75   2023-06-10   Kielce  U16

  100 m pł wykres

  16.64 (+1.2)   2021-10-02   Kraków  U14
  15.02 (+0.4)   2022-09-04   Brno (CZE)  U16

  110 m pł MŁ wykres

  17.00 (0.0)   2022-09-25   Lublin  U16
  15.92 (+1.5)   2023-05-28   Kraków  U16

  200 m pł wykres

  34.27 (+1.4)   2020-09-06   Kraków  U14
  31.90 (+1.1)   2021-05-30   Kraków  U14

  300 m pł wykres

  47.02   2021-10-02   Kraków  U14
  41.07   2022-09-24   Lublin  U16
  39.40   2023-09-23   Słubice  U16

  Wzwyż wykres

  1.48   2023-06-10   Kielce  U16

  W dal wykres

  5.39 (+1.9)   2023-06-10   Kielce  U16

  Kula (5) wykres

  10.06   2023-06-10   Kielce  U16

  5-bój M MŁ wykres

  2614   2023-06-10   Kielce  U16

© by Pilar 2013-2023  | Czas: 0.0299101 s. 

 * Dane można uzupełnić po zalogowaniu do konta zawodniczego
Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Barcickiej 42, 01-839 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Barcicka 42, 01-839 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl