ID zawodnika: 124325 PZLA PZLA
  Rekordy   Sezon: 2023   Progresja   Osiągnięcia   TOP 10
Jakub NAWROCKI
imię : Jakub
nazwisko : NAWROCKI
rok ur. (kategoria) : 2005 (U20)
płeć : Mężczyzna
klub : MKLA Łęczyca

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  100 m wykres

  12.45 (+1.3)   2021-06-26   Warszawa  U18
  12.25 (-2.3)   2022-06-25   Warszawa  U18

  300 m wykres

  42.11   2021-05-09   Sieradz  U18

  400 m wykres

  57.67   2021-07-29   Włocławek  U18
  56.22   2022-07-15   Bielsko-Biała  U18

  1000 m wykres

  3:29.12   2020-10-04   Łódź  U16

  1500 m wykres

  6:19.00   2021-06-27   Warszawa  U18
  6:12.00   2022-06-26   Warszawa  U18

  110 m pł M (99.1) wykres

  16.44 (-1.7)   2023-06-03   Łódź  U20

  110 m pł MŁ wykres

  17.32 (+0.6)   2020-10-03   Łódź  U16

  110 m pł J MŁ wykres

  16.22 (+0.8)   2021-06-13   Warszawa  U18
  16.24 (+2.0)   2022-06-11   Warszawa  U18

  Wzwyż wykres

  1.48   2020-08-22   Aleksandrów Łódzki  U16
  1.61   2021-06-26   Warszawa  U18
  1.74   2022-07-15   Bielsko-Biała  U18
  1.60   2023-05-29   Aleksandrów Łódzki  U20

  Tyczka wykres

  3.00   2020-09-12   Łódź  U16
  3.52   2021-09-19   Łódź  U18
  3.50   2022-05-14   Łódź  U18
  4.01   2023-05-28   Łódź  U20

  W dal wykres

  5.16 (+1.0)   2020-10-03   Łódź  U16
  5.54 (+0.8)   2021-06-06   Łódź  U18
  5.95 (+2.0)   2022-06-12   Łódź  U18
  6.19 (+0.8)   2023-09-16   Łódź  U20

  Kula (5) wykres

   8.36   2020-08-22   Aleksandrów Łódzki  U16
  10.12   2021-07-29   Włocławek  U18
  12.60   2022-06-25   Warszawa  U18

  Kula (6) wykres

  11.31   2023-05-01   Aleksandrów Łódzki  U20

  Dysk (1.5) wykres

  31.99   2021-07-30   Włocławek  U18
  35.13   2022-06-04   Łódź  U18

  Oszczep (800) wykres

  27.98   2023-05-06   Sieradz  U20

  Oszczep (700) wykres

  25.64   2021-06-27   Warszawa  U18
  32.77   2022-05-21   Łódź  U18

  Dysk (1.75) wykres

  36.24   2023-05-20   Łódź  U20

  10-bój J MŁ wykres

  4423   2021-06-27   Warszawa  U18
  4821   2022-06-26   Warszawa  U18

  10-bój JUN wykres

   637   2023-06-17   Warszawa  U20

  5-bój M MŁ wykres

  2094   2020-10-04   Łódź  U16

© by Pilar 2013-2023  | Czas: 0.033041 s. 

 * Dane można uzupełnić po zalogowaniu do konta zawodniczego
Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Barcickiej 42, 01-839 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Barcicka 42, 01-839 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl