ID zawodnika: 126853 PZLA PZLA
  Rekordy   Sezon: 2023   Progresja   Osiągnięcia   TOP 10
Paulina JAKUBIAK
imię : Paulina
nazwisko : JAKUBIAK
rok ur. (kategoria) : 2007 (U18)
płeć : Kobieta
klub : UKS LA Basket Warszawa

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  100 m wykres

  14.05 (-0.7)   2020-09-20   Warszawa  U14
  13.95 (+1.8)   2021-05-29   Warszawa  U16
  13.22 (+0.8)   2022-06-05   Piaseczno  U16
  13.34 (-0.4)   2023-05-28   Warszawa  U18

  200 m wykres

  27.85 (-0.7)   2022-09-25   Warszawa  U16
  27.36 (+0.1)   2023-05-28   Warszawa  U18

  300 m wykres

  46.35   2020-10-04   Warszawa  U14
  46.75   2021-05-08   Lublin  U16
  47.04   2022-05-07   Warszawa  U16
  46.53   2023-08-26   Gdańsk  U18

  600 m wykres

  2:01.93   2021-05-23   Warszawa  U16
  1:55.21   2022-06-19   Warszawa  U16

  80 pł wykres

  14.48 (-1.0)   2020-09-05   Warszawa  U14
  12.92 (+0.9)   2021-06-13   Warszawa  U16
  12.27 (+1.3)   2022-06-11   Warszawa  U16

  300 m pł wykres

  50.84   2021-09-04   Warszawa  U16

  Wzwyż wykres

  1.43   2021-05-23   Warszawa  U16
  1.40   2022-06-26   Warszawa  U16
  1.46   2023-06-10   Warszawa  U18

  W dal wykres

  4.74 (+1.9)   2021-05-08   Lublin  U16
  5.10 (+0.9)   2022-08-27   Gdańsk  U16
  5.40 (+1.4)   2023-06-10   Warszawa  U18

  Kula (3) wykres

   6.05   2021-05-23   Warszawa  U16
   8.63   2022-09-17   Kraków  U16
   9.01   2023-05-13   Warszawa  U18

  Dysk (1) wykres

  20.92   2023-05-14   Warszawa  U18

  W dal strefa wykres

  4.71   2020-09-20   Warszawa  U14

  Oszczep (500) wykres

  23.04   2023-05-13   Warszawa  U18

  5-bój K MŁ wykres

  2122   2021-05-22   Warszawa  U16
  2555   2022-09-17   Kraków  U16

  80 m pł ds wykres

  14.02 (0.0)   2020-09-13   Teresin  U14

© by Pilar 2013-2023  | Czas: 0.062789 s. 

 * Dane można uzupełnić po zalogowaniu do konta zawodniczego
Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Barcickiej 42, 01-839 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Barcicka 42, 01-839 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl