ID zawodnika: 127517 PZLA PZLA
  Rekordy   Sezon: 2023   Progresja   Osiągnięcia   TOP 10
Kacper HAŁA
imię : Kacper
nazwisko : HAŁA
rok ur. (kategoria) : 2003 (U23)
płeć : Mężczyzna
klub : MLUKS Mokasyn Płoty

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  100 m wykres

  13.17 (+0.9)   2020-09-26   Białogard  U18
  12.62 (+0.4)   2021-05-08   Białogard  U20
  12.32 (+1.9)   2022-05-07   Białogard  U20
  12.35 (-1.3)   2023-05-13   Warszawa  U23

  200 m wykres

  27.94 (+0.1)   2020-09-26   Białogard  U18
  25.84 (+0.2)   2021-05-15   Świnoujście  U20
  25.69 (-0.9)   2022-08-26   Słubice  U20

  300 m wykres

  45.01   2020-09-12   Międzyzdroje  U18
  40.96   2021-06-26   Białogard  U20
  40.97   2022-10-15   Szczecin  U20

  400 m wykres

  59.79   2021-06-19   Poznań  U20
  58.48   2022-06-11   Poznań  U20
  57.50   2023-05-13   Warszawa  U23

  1500 m wykres

  5:02.55   2022-06-18   Warszawa  U20
  5:08.41   2023-05-14   Warszawa  U23

  110 m pł M (99.1) wykres

  19.63 (+0.6)   2022-06-12   Poznań  U20

  110 m pł wykres

  20.26 (-0.2)   2023-05-14   Warszawa  U23

  Wzwyż wykres

  1.48   2022-06-17   Warszawa  U20
  1.56   2023-05-13   Warszawa  U23

  Tyczka wykres

  2.55   2023-05-14   Warszawa  U23

  W dal wykres

  5.26 (+2.0)   2021-05-29   Szczecin  U20
  5.59 (+1.6)   2022-08-26   Słubice  U20
  5.68 (+0.1)   2023-05-13   Warszawa  U23

  Kula (6) wykres

   9.95   2022-06-11   Poznań  U20

  Kula (7.26) wykres

   8.84   2023-05-13   Warszawa  U23

  Dysk (2) wykres

  21.22   2023-05-14   Warszawa  U23

  Oszczep (800) wykres

  34.00   2021-06-26   Białogard  U20
  41.93   2022-08-26   Słubice  U20
  37.28   2023-05-14   Warszawa  U23

  Dysk (1.75) wykres

  17.66   2021-05-29   Szczecin  U20
  24.11   2022-06-18   Warszawa  U20

  10-bój wykres

  4247   2023-05-14   Warszawa  U23

  10-bój JUN wykres

  3898   2022-06-18   Warszawa  U20

© by Pilar 2013-2023  | Czas: 0.032712 s. 

 * Dane można uzupełnić po zalogowaniu do konta zawodniczego
Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Barcickiej 42, 01-839 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Barcicka 42, 01-839 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl