ID zawodnika: 131774 PZLA PZLA
  Rekordy   Sezon: 2023   Progresja   Osiągnięcia   TOP 10
Kacper GÓRALCZYK
imię : Kacper
nazwisko : GÓRALCZYK
rok ur. (kategoria) : 2007 (U18)
płeć : Mężczyzna
klub : KS AZS AWF Warszawa

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  100 m wykres

  12.99 (-2.2)   2021-05-09   Olecko  U16
  11.36 (+1.1)   2023-07-07   Chorzów  U18

  200 m wykres

  25.91 (-0.8)   2021-08-31   Olsztyn  U16
  24.32 (+0.9)   2022-05-08   Olecko  U16
  23.10 (+1.0)   2023-06-18   Warszawa  U18

  400 m wykres

  51.25   2023-07-07   Chorzów  U18

  1000 m wykres

  2:59.42   2021-05-22   Warszawa  U16
  2:59.18   2022-05-14   Warszawa  U16

  1500 m wykres

  4:53.27   2023-07-08   Chorzów  U18

  110 m pł MŁ wykres

  16.08 (-0.7)   2021-09-26   Karpacz  U16
  15.76 (-0.4)   2022-05-29   Białystok  U16

  110 m pł J MŁ wykres

  14.74 (+0.9)   2023-07-08   Chorzów  U18

  300 m pł wykres

  43.96   2021-08-30   Białystok  U16

  Wzwyż wykres

  1.51   2021-05-30   Sztum  U16
  1.77   2022-08-27   Gdańsk  U16
  1.83   2023-07-07   Chorzów  U18

  Tyczka wykres

  3.70   2023-07-08   Chorzów  U18

  W dal wykres

  4.32 (0.0)   2018-06-17   Łódź  U12
  5.15 (0.0)   2020-09-06   Łódź  U14
  5.73 (+0.9)   2021-06-12   Łódź  U16
  6.01 (+0.6)   2022-06-25   Olecko  U16
  6.42 (+0.6)   2023-07-07   Chorzów  U18

  Kula (5) wykres

   9.29   2021-06-12   Łódź  U16
  12.56   2022-09-17   Kraków  U16
  13.97   2023-05-20   Warszawa  U18

  Dysk (1.5) wykres

  39.19   2023-06-04   Warszawa  U18

  Oszczep (600) wykres

  35.09   2021-08-31   Olsztyn  U16
  37.57   2022-05-07   Białystok  U16

  Oszczep (700) wykres

  45.56   2023-07-08   Chorzów  U18

  10-bój J MŁ wykres

  6755   2023-07-08   Chorzów  U18

  W dal strefa wykres

  4.86   2019-06-16   Łódź  U14

  5-bój M MŁ wykres

  2445   2021-06-13   Łódź  U16
  3214   2022-09-17   Kraków  U16

  Wieloskok wykres

  10.21   2021-05-09   Olecko  U16

© by Pilar 2013-2023  | Czas: 0.0895691 s. 

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Barcickiej 42, 01-839 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Barcicka 42, 01-839 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl