ID zawodnika: 13404
  Rekordy   Sezon: 2022   Progresja   Osiągnięcia
Paulina GUBA
imię : Paulina
nazwisko : GUBA
rok ur. (kategoria) : 1991 (Sen)
płeć : Kobieta
klub : AZS UMCS Lublin

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  Dysk (0.75) wykres

  36.28   2006-09-16   Olsztyn  U16

  Kula (3) wykres

  11.45   2005-08-20   Warszawa  U16

  Kula (4) wykres

  12.07   2006-09-24   Warszawa  U16
  14.01   2007-07-26   Szczecin  U18
  14.26   2008-07-26   Bydgoszcz  U18
  15.63   2009-06-07   Warszawa  U20
  15.70   2010-06-26   Białystok  U20
  17.17   2011-07-15   Ostrava (CZE)  U23
  17.47   2012-06-15   Bielsko-Biała  U23
  17.17   2013-06-29   Bydgoszcz  U23
  16.70   2014-07-29   Szczecin  Sen
  17.95   2015-09-06   Berlin (GER)  Sen
  17.74   2016-05-22   Rabat (MAR)  Sen
  18.24   2017-06-20   Copenhagen (DEN)  Sen
  19.38   2018-07-08   Władysławowo (Cetniewo)  Sen
  18.65   2019-07-28   Warszawa  Sen
  18.09   2020-08-30   Włocławek  Sen
  18.29   2021-06-24   Poznań  Sen
  17.44   2022-05-23   Białystok  Sen

  Dysk (1) wykres

  30.41   2006-09-24   Warszawa  U16
  37.75   2007-09-02   Warszawa  U18
  38.34   2008-09-05   Warszawa  U18
  43.97   2009-07-05   Słupsk  U20
  43.74   2010-05-09   Warszawa  U20
  36.02   2012-09-08   Toruń  U23

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 1.2479250431061 sekund

 * Dane można uzupełnić po zalogowaniu do konta zawodniczego
Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl