ID zawodnika: 13558
  Rekordy   Sezon: 2022   Progresja   Osiągnięcia
imię : Katarzyna
nazwisko : WESOŁOWSKA
rok ur. (kategoria) : 1990 (Sen)
płeć : Kobieta
klub : SKLA Sopot

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  100 m wykres

  13.20 (-0.6)   2006-09-24   Gdańsk  U18
  12.31 (+0.9)   2007-06-30   Neubrandenburg  U18
  12.38 (+0.4)   2008-05-17   Słupsk  U20
  12.29 (+0.1)   2009-05-30   Słupsk  U20
  12.06 (+0.4)   2010-07-08   Bielsko-Biała  U23
  12.03 (+0.4)   2011-06-04   Bydgoszcz  U23
  12.09 (+1.5)   2012-06-15   Bielsko-Biała  U23
  11.98 (+0.8)   2013-09-07   Gdańsk  Sen
  12.02 (+2.0)   2014-06-07   Słupsk  Sen
  11.75 (+1.0)   2015-06-14   Bydgoszcz  Sen
  11.98 (-0.6)   2016-06-24   Bydgoszcz  Sen

  200 m wykres

  25.90 (-0.4)   2007-06-23   Sopot  U18
  25.70 (-1.0)   2008-05-04   Sopot  U20
  25.26 (+1.9)   2009-06-20   Słupsk  U20
  24.89 (+1.9)   2010-06-18   Słubice  U23
  24.77 (+1.1)   2011-06-09   Siedlce  U23
  25.54 (-0.6)   2012-05-05   Gdańsk  U23
  24.58 (+1.2)   2013-09-07   Gdańsk  Sen
  24.77 (+1.8)   2014-05-31   Gdańsk  Sen
  24.25 (+1.4)   2015-06-06   Gdańsk  Sen
  24.82 (+1.8)   2016-05-29   Kutno  Sen

  300 m wykres

  40.05   2014-04-26   Władysławowo-Cetniewo  Sen

  400 m wykres

  58.82   2009-07-11   Chojnice  U20
  57.78   2010-08-17   Międzyzdroje  U23
  57.40   2011-05-21   Łódź  U23
  56.93   2012-07-11   Gdańsk  U23
  56.07   2013-06-22   Sopot  Sen
  57.43   2014-05-24   Postomino  Sen
  56.84   2015-05-23   Postomino  Sen

  W dal wykres

  4.69 (+0.7)   2005-09-03   Gdańsk  U16
  5.00 (+1.2)   2006-09-24   Gdańsk  U18
  5.37 (+0.2)   2007-06-16   Słupsk  U18
  5.43 (+1.0)   2008-06-07   Słupsk  U20
  5.55 (+0.8)   2009-09-20   Sopot  U20
  5.52 (+1.2)   2011-09-03   Gdańsk  U23
  5.31 (+0.6)   2014-08-30   Gdańsk  Sen
  5.28 (+2.0)   2016-04-23   Postomino  Sen

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.027075052261353 sekund

 * Dane można uzupełnić po zalogowaniu do konta zawodniczego
Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl