ID zawodnika: 144891 PZLA PZLA
  Rekordy   Sezon: 2023   Progresja   Osiągnięcia   TOP 10
Joachim MAĆKOWIAK
imię : Joachim
nazwisko : MAĆKOWIAK
rok ur. (kategoria) : 2006 (U18)
płeć : Mężczyzna
klub : UKS OSoT Szczecin

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  60 m wykres

   7.75 (0.0)   2022-10-20   Police  U18

  100 m wykres

  11.81 (-0.8)   2022-10-15   Szczecin  U18
  11.15 (+1.2)   2023-09-02   Złocieniec  U18

  200 m wykres

  22.97 (+0.4)   2023-10-01   Szczecin  U18

  300 m wykres

  37.22   2023-09-16   Słupsk  U18

  400 m wykres

  61.39   2022-10-08   Zielona Góra  U18
  54.75   2023-07-07   Chorzów  U18

  1500 m wykres

  5:31.92   2022-10-09   Zielona Góra  U18
  5:17.57   2023-07-08   Chorzów  U18

  110 m pł J MŁ wykres

  16.95 (+0.6)   2023-07-08   Chorzów  U18

  Wzwyż wykres

  1.47   2022-10-08   Zielona Góra  U18
  1.56   2023-07-07   Chorzów  U18

  Tyczka wykres

  2.30   2022-10-09   Zielona Góra  U18
  2.80   2023-07-08   Chorzów  U18

  W dal wykres

  5.30 (+0.3)   2022-10-15   Szczecin  U18
  5.36 (+0.3)   2023-07-07   Chorzów  U18

  Kula (5) wykres

   8.43   2022-10-08   Zielona Góra  U18
   9.60   2023-06-03   Szczecin  U18

  Dysk (1.5) wykres

  20.24   2022-10-09   Zielona Góra  U18
  34.08   2023-08-27   Białogard  U18

  Oszczep (800) wykres

  31.89   2022-09-30   Słubice  U18

  Oszczep (700) wykres

  34.44   2022-10-09   Zielona Góra  U18
  42.36   2023-04-29   Kołobrzeg  U18

  10-bój J MŁ wykres

  5023   2023-07-08   Chorzów  U18

© by Pilar 2013-2023  | Czas: 0.0325551 s. 

 * Dane można uzupełnić po zalogowaniu do konta zawodniczego
Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Barcickiej 42, 01-839 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Barcicka 42, 01-839 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl