ID zawodnika: 15146
  Rekordy   Sezon: 2022   Progresja   Osiągnięcia
Joanna LINKIEWICZ
imię : Joanna
nazwisko : LINKIEWICZ
rok ur. (kategoria) : 1990 (Sen)
płeć : Kobieta
klub : KS AZS AWF Wrocław

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  100 m wykres

  12.93 (0.0)   2006-05-06   Wrocław  U18
  12.51 (0.0)   2007-05-26   Bogatynia  U18
  12.46 (+1.8)   2008-05-10   Bogatynia  U20
  12.22 (-1.4)   2010-07-03   Kielce  U23
  12.15 (-0.4)   2011-08-03   Kutno  U23
  12.27 (-0.1)   2012-07-14   Sosnowiec  U23
  11.88 (+1.2)   2017-05-20   Łódź  Sen

  200 m wykres

  25.92 (0.0)   2006-05-27   Wrocław  U18
  25.23 (+1.7)   2008-05-10   Bogatynia  U20
  25.55 (-0.2)   2010-08-22   Kielce  U23
  24.27 (+0.1)   2011-08-03   Kutno  U23
  24.63 (+0.9)   2012-09-08   Kraków  U23

  300 m wykres

  42.58   2005-06-23   Wrocław  U16
  40.95   2007-08-23   Słubice  U18
  38.59   2013-05-04   Wrocław  Sen
  37.86   2021-08-15   Szczecin  Sen

  400 m wykres

  59.92   2006-09-15   Wrocław  U18
  57.54   2007-06-02   Wrocław  U18
  56.42   2008-06-07   Zielona Góra  U20
  58.51   2009-06-14   Wrocław  U20
  54.82   2010-06-12   Bydgoszcz  U23
  53.83   2011-08-12   Bydgoszcz  U23
  54.26   2012-09-08   Kraków  U23
  53.72   2013-06-15   Szczecin  Sen

  100 m pł J MŁ wykres

  16.25 (0.0)   2006-10-07   Zielona Góra  U18
  14.42 (0.0)   2007-06-09   Wrocław  U18

  100 m pł wykres

  15.15 (-1.0)   2009-09-11   Wrocław  U20
  14.62 (-1.9)   2010-07-10   Bielsko-Biała  U23
  14.32 (-0.1)   2011-08-21   Kielce  U23
  14.33 (-1.7)   2012-09-01   Radom  U23

  300 m pł wykres

  46.24   2005-09-24   Kielce  U16
  40.39   2020-07-18   Karpacz  Sen

  400 m pł K wykres

  63.06   2006-07-25   Łódź  U18
  61.18   2007-07-26   Szczecin  U18
  60.57   2008-06-07   Zielona Góra  U20
  61.12   2009-07-04   Słupsk  U20
  59.84   2010-09-04   Kraków  U23
  57.38   2011-06-12   Kraków  U23
  57.72   2012-09-02   Radom  U23
  56.86   2013-07-20   Toruń  Sen
  55.89   2014-08-14   Zürich (SUI)  Sen
  55.62   2015-06-06   Marseille (FRA)  Sen
  55.25   2016-05-28   Warszawa  Sen
  55.42   2017-06-05   Praha (CZE)  Sen
  55.84   2018-05-12   Shanghai (CHN)  Sen
  55.38   2019-10-02   Doha (QAT)  Sen
  56.16   2020-08-16   Szczecin  Sen
  54.93   2021-07-31   Tokio (JPN)  Sen

  Wzwyż wykres

  1.45   2011-08-31   Wrocław  U23

  W dal wykres

  5.10 (+1.7)   2006-10-08   Zielona Góra  U18
  5.17 (0.0)   2007-07-26   Bordeaux FRA  U18
  5.49 (+0.1)   2011-08-31   Wrocław  U23
  5.71 (0.0)   2014-08-31   Wrocław  Sen

  7-bój J MŁ wykres

  3856   2006-10-08   Zielona Góra  U18

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.10525298118591 sekund

 * Dane można uzupełnić po zalogowaniu do konta zawodniczego
Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl