ID zawodnika: 15147
  Rekordy   Sezon: 2022   Progresja   Osiągnięcia
imię : Michalina
nazwisko : KWAŚNIEWSKA
rok ur. (kategoria) : 1991 (Sen)
płeć : Kobieta
klub : ZLKL Zielona Góra

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  100 m wykres

  13.58 (+1.1)   2009-05-19   Zielona Góra  U20
  13.65 (-0.4)   2011-07-15   Słubice  U23

  200 m wykres

  27.04 (+0.7)   2010-10-02   Zielona Góra  U20
  28.12 (-1.4)   2012-10-06   Zielona Góra  U23
  27.77 (+0.8)   2013-05-11   Wrocław  U23
  28.18 (+0.3)   2014-05-03   Wrocław  Sen

  800 m wykres

  2:56.09   2010-10-03   Zielona Góra  U20
  3:01.99   2012-10-07   Zielona Góra  U23
  2:42.90   2013-06-02   Opole  U23
  2:43.42   2014-05-04   Wrocław  Sen

  100 m pł wykres

  18.89 (-0.9)   2012-10-06   Zielona Góra  U23
  17.06 (+1.8)   2013-06-01   Opole  U23
  17.02 (+0.2)   2014-05-03   Wrocław  Sen

  Wzwyż wykres

  1.70   2005-09-24   Kielce  U16
  1.68   2006-09-24   Lubawa  U16
  1.75   2007-04-28   Olsztyn  U18
  1.82   2008-06-14   Chiuro ITA  U18
  1.75   2009-09-19   Zielona Góra  U20
  1.82   2010-06-18   Słubice  U20
  1.77   2011-05-28   Poznań  U23
  1.78   2012-05-19   Bydgoszcz  U23
  1.83   2013-06-29   Bydgoszcz  U23
  1.83   2014-05-23   Słubice  Sen
  1.86   2016-06-03   Łódź  Sen
  1.84   2018-07-21   Lublin  Sen

  W dal wykres

  4.59 (0.0)   2005-09-11   Płock  U16
  4.81 (+0.3)   2006-04-29   Olsztyn  U16
  4.83 (+0.5)   2007-09-16   Płock  U18
  4.83 (-0.9)   2009-09-04   Szprotawa  U20
  5.20 (+0.4)   2010-09-24   Bydgoszcz  U20
  4.98 (+1.0)   2011-07-15   Słubice  U23
  4.77 (+0.4)   2012-10-07   Zielona Góra  U23
  5.01 (+1.1)   2013-05-04   Słubice  U23
  5.17 (-1.3)   2014-05-04   Wrocław  Sen

  Trójskok wykres

   9.96 (+1.4)   2007-06-24   Warszawa  U18
  10.93 (+0.4)   2008-06-22   Toruń  U18
  10.53 (0.0)   2009-06-14   Słubice  U20

  Kula (4) wykres

   8.11   2010-10-02   Zielona Góra  U20
   8.19   2012-10-06   Zielona Góra  U23
   9.38   2013-08-31   Zielona Góra  U23
  10.23   2014-05-03   Wrocław  Sen
   9.09   2015-08-28   Zielona Góra  Sen
   9.94   2018-05-12   Szprotawa  Sen

  Młot (4) wykres

  26.69   2013-08-31   Zielona Góra  U23

  Oszczep (600) wykres

  20.22   2010-10-03   Zielona Góra  U20
  23.98   2012-10-07   Zielona Góra  U23
  32.25   2013-05-04   Słubice  U23
  31.70   2014-04-25   Zielona Góra  Sen

  7-bój wykres

  3213   2010-10-03   Zielona Góra  U20
  3521   2012-10-07   Zielona Góra  U23
  4194   2013-06-02   Opole  U23
  4241   2014-05-04   Wrocław  Sen

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.083316087722778 sekund

 * Dane można uzupełnić po zalogowaniu do konta zawodniczego
Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl