ID zawodnika: 20586
  Rekordy   Sezon: 2022   Progresja   Osiągnięcia
Małgorzata HOŁUB-KOWALIK
imię : Małgorzata
nazwisko : HOŁUB-KOWALIK
rok ur. (kategoria) : 1992 (Sen)
płeć : Kobieta
klub : AZS UMCS Lublin

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  100 m wykres

  13.39 (+0.2)   2006-06-10   Białogard  U16
  12.97 (+1.9)   2009-09-12   Koszalin  U18
  12.85 (+0.3)   2010-05-22   Białogard  U20
  12.83 (+0.4)   2011-06-04   Poznań  U20
  12.41 (+2.0)   2012-05-12   Szczecin  U23
  12.44 (+1.3)   2013-06-08   Białogard  U23
  12.28 (+1.0)   2014-05-31   Złocieniec  U23
  12.28 (+0.7)   2015-05-23   Białogard  Sen
  12.19 (+2.0)   2016-05-14   Szczecin  Sen
  12.24 (-0.4)   2017-08-15   Warszawa  Sen
  12.17 (+0.9)   2019-06-08   Koszalin  Sen
  12.22 (-0.1)   2020-08-12   Białogard  Sen

  200 m wykres

  27.44 (+0.2)   2006-07-01   Białogard  U16
  26.63 (+0.4)   2007-05-26   Białogard  U16
  26.17 (+1.1)   2009-08-22   Koszalin  U18
  25.69 (+1.2)   2010-05-22   Białogard  U20
  25.66 (-0.3)   2011-08-03   Białogard  U20
  25.18 (-0.9)   2012-06-09   Koszalin  U23
  24.69 (+1.4)   2013-06-08   Białogard  U23
  24.34 (+0.4)   2014-08-31   Inowrocław  U23
  24.50 (+1.4)   2015-05-23   Białogard  Sen
  24.43 (+1.3)   2016-06-11   Białogard  Sen
  24.33 (0.0)   2019-07-19   Białogard  Sen
  24.43 (+0.8)   2020-08-12   Białogard  Sen
  23.93 (+1.3)   2021-05-26   Oleśnica  Sen
  24.85 (+0.3)   2022-09-10   Kołobrzeg  Sen

  300 m wykres

  42.08   2006-06-08   Białogard  U16
  41.06   2007-06-13   Białogard  U16
  42.85   2008-06-11   Białogard  U18
  40.41   2011-05-07   Koszalin  U20
  38.52   2014-05-10   Koszalin  U23
  37.42   2017-05-20   Warszawa  Sen
  37.45   2020-08-16   Szczecin  Sen
  37.78   2021-09-11   Rumia  Sen
  39.12   2022-09-04   Olsztyn  Sen

  400 m wykres

  59.22   2007-05-12   Stargard Szczec.  U16
  57.80   2008-07-26   Bydgoszcz  U18
  55.68   2009-07-25   Kraków  U18
  54.98   2010-06-27   Białystok  U20
  54.33   2011-08-12   Bydgoszcz  U20
  53.33   2012-06-16   Bielsko-Biała  U23
  52.28   2013-07-13   Tampere (FIN)  U23
  51.84   2014-08-15   Zürich (SUI)  U23
  51.74   2015-08-24   Beijing (CHN)  Sen
  51.67   2016-07-07   Amsterdam (NED)  Sen
  51.76   2017-08-25   Tajpej (TPE)  Sen
  51.18   2018-07-21   Lublin  Sen
  51.87   2019-06-04   Ogre (LAT)  Sen
  52.15   2020-08-25   Chorzów  Sen
  51.45   2021-06-20   Chorzów  Sen
  52.06   2022-06-05   Chorzów  Sen

  600 m wykres

  1:40.92   2008-06-28   Białogard  U18

  800 m wykres

  2:17.19   2008-09-27   Białogard  U18
  2:13.05   2009-08-29   Szczecin  U18
  2:06.26   2012-09-02   Radom  U23

  W dal wykres

  4.90 (+2.0)   2009-05-23   Koszalin  U18

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.030571937561035 sekund

 * Dane można uzupełnić po zalogowaniu do konta zawodniczego
Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl