ID zawodnika: 21520
  Rekordy   Sezon: 2022   Progresja   Osiągnięcia
imię : Urszula
nazwisko : BHEBHE
rok ur. (kategoria) : 1992 (Sen)
płeć : Kobieta
klub : AZS-AWF Warszawa

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  100 m wykres

  13.74 (+0.3)   2006-05-27   Olsztyn  U16
  12.90 (+0.6)   2007-09-02   Olsztyn  U16
  12.27 (+2.0)   2008-07-25   Bydgoszcz  U18
  12.33 (+0.7)   2009-07-24   Kraków  U18
  12.57 (+1.8)   2010-06-13   Warszawa  U20
  12.77 (+0.5)   2011-08-03   Kutno  U20
  12.38 (-0.4)   2012-08-26   Toruń  U23
  12.25 (+0.6)   2013-06-23   Warszawa  U23
  12.32 (-0.2)   2014-05-31   Białystok  U23
  12.44 (+0.9)   2015-05-22   Łódź  Sen
  12.63 (-2.5)   2016-05-28   Warszawa  Sen
  12.01 (+1.5)   2017-06-24   Warszawa  Sen
  12.54 (-1.0)   2019-06-15   Warszawa  Sen
  12.44 (-1.2)   2020-08-09   Radom  Sen

  200 m wykres

  27.52 (+0.5)   2006-05-13   Olsztyn  U16
  26.46 (+0.1)   2007-08-30   Łódź  U16
  25.99 (+0.4)   2008-09-05   Warszawa  U18
  25.94 (-1.3)   2009-08-28   Biała Podlaska  U18
  26.53 (-0.2)   2010-09-12   Łódź  U20
  26.13 (+1.0)   2011-08-03   Kutno  U20
  25.20 (-0.3)   2012-08-26   Toruń  U23
  25.06 (+0.2)   2013-06-08   Łódź  U23
  25.33 (+1.8)   2014-06-01   Białystok  U23
  26.73 (+0.1)   2015-05-23   Łódź  Sen
  24.48 (+1.8)   2017-05-27   Warszawa  Sen
  25.45 (-0.3)   2019-08-10   Warszawa  Sen

  300 m wykres

  42.93   2007-05-14   Olsztyn  U16

  400 m wykres

  59.27   2008-08-07   Olsztyn  U18

  100 m pł MŁ wykres

  14.93 (0.0)   2006-10-01   Siedlce  U16
  15.00 (0.0)   2007-09-30   Słubice  U16

  100 m pł J MŁ wykres

  14.91 (0.0)   2007-09-08   Warszawa  U16
  14.54 (+1.9)   2008-07-27   Bydgoszcz  U18
  14.24 (+1.5)   2009-07-26   Kraków  U18

  100 m pł wykres

  16.06 (0.0)   2007-08-29   Łódź  U16
  15.16 (+0.7)   2008-08-29   Olsztyn  U18
  14.54 (-1.8)   2009-06-10   Bydgoszcz  U18
  14.30 (+0.8)   2010-06-28   Białystok  U20
  14.02 (0.0)   2011-09-10   Kraków  U20
  13.34 (+1.3)   2012-06-17   Bielsko-Biała  U23
  13.30 (+1.4)   2013-07-21   Toruń  U23
  13.58 (+0.1)   2014-06-07   Szczecin  U23
  13.49 (+0.9)   2015-07-21   Kraków  Sen
  13.57 (+0.8)   2016-06-26   Bydgoszcz  Sen
  13.42 (+1.2)   2017-05-27   Warszawa  Sen
  14.04 (+1.3)   2018-09-01   Inowrocław  Sen
  13.48 (+1.2)   2019-08-25   Radom  Sen
  13.59 (+1.6)   2020-08-15   Gdańsk  Sen

  300 m pł wykres

  46.83   2006-09-16   Olsztyn  U16
  45.79   2007-09-29   Słubice  U16

  400 m pł K wykres

  62.31   2012-09-02   Radom  U23

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.18192601203918 sekund

 * Dane można uzupełnić po zalogowaniu do konta zawodniczego
Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl