ID zawodnika: 22259 PZLA PZLA
  Rekordy   Sezon: 2023   Progresja   Osiągnięcia   TOP 10
Paweł GADŻAŁA
imię : Paweł
nazwisko : GADŻAŁA
rok ur. (kategoria) : 1992 (Sen)
płeć : Mężczyzna
klub : AZS KU Politechniki Opolskiej Opole

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  60 m wykres

   7.31 (-0.7)   2021-10-01   Opole  Sen

  100 m wykres

  11.65 (+0.8)   2006-09-30   Siedlce  U16
  11.73 (0.0)   2007-05-13   Wrocław  U16
  11.44 (0.0)   2008-05-03   Wrocław  U18
  11.43 (0.0)   2009-05-02   Wrocław  U18
  11.61 (-0.4)   2010-05-01   Wrocław  U20
  11.68 (-0.2)   2011-10-08   Opole  U20
  11.19 (+1.2)   2021-08-21   Chorzów  Sen
  11.27 (+1.1)   2022-07-09   Częstochowa  Sen
  11.58 (-0.4)   2023-05-20   Opole  Sen

  200 m wykres

  23.49 (+0.9)   2007-09-08   Sosnowiec  U16
  22.71 (-0.2)   2009-05-09   Bielsko-Biała  U18
  22.91 (+1.3)   2020-07-03   Opole  Sen
  23.48 (+1.1)   2021-06-05   Bielsko-Biała  Sen
  22.87 (+1.7)   2022-07-09   Częstochowa  Sen
  23.66 (+1.8)   2023-05-13   Ruda Śląska  Sen

  300 m wykres

  37.05   2006-10-01   Siedlce  U16
  36.49   2007-06-03   Kraków  U16
  37.43   2009-04-25   Kędzierzyn-Koźle  U18
  36.79   2021-05-01   Częstochowa  Sen

  400 m wykres

  53.43   2007-05-05   Wrocław  U16
  51.45   2009-05-02   Wrocław  U18
  61.56   2010-10-02   Opole  U20
  57.18   2011-10-08   Opole  U20
  52.52   2020-07-18   Częstochowa  Sen
  50.78   2021-08-21   Chorzów  Sen

  1000 m wykres

  3:09.44   2009-05-03   Wrocław  U18

  1500 m wykres

  6:02.21   2011-10-09   Opole  U20

  110 m pł M (99.1) wykres

  16.99 (-0.9)   2010-10-03   Opole  U20
  16.48 (+1.4)   2011-10-09   Opole  U20

  110 m pł MŁ wykres

  14.93 (0.0)   2007-09-30   Słubice  U16

  110 m pł J MŁ wykres

  14.78 (+1.6)   2008-07-27   Bydgoszcz  U18
  14.65 (+0.5)   2009-07-26   Kraków  U18

  300 m pł wykres

  39.72   2007-05-12   Wrocław  U16

  400 m pł J MŁ wykres

  59.51   2008-06-21   Częstochowa  U18
  54.78   2009-06-07   Bielsko-Biała  U18

  400 m pł wykres

  60.44   2010-05-02   Wrocław  U20
  57.21   2020-07-10   Opole  Sen
  58.20   2021-06-19   Opole  Sen

  Wzwyż wykres

  1.57   2009-05-03   Wrocław  U18
  1.64   2010-10-02   Opole  U20
  1.65   2011-10-08   Opole  U20

  Tyczka wykres

  2.50   2011-10-09   Opole  U20

  W dal wykres

  5.90 (+0.3)   2009-05-02   Wrocław  U18
  5.49 (+0.5)   2011-10-08   Opole  U20

  Kula (5) wykres

  10.63   2009-05-02   Wrocław  U18

  Kula (6) wykres

  10.14   2010-10-02   Opole  U20
  10.20   2011-10-08   Opole  U20

  Oszczep (700) wykres

  28.00   2009-05-03   Wrocław  U18
  31.62   2011-10-09   Opole  U20

  Dysk (1.75) wykres

  23.85   2010-10-03   Opole  U20
  25.25   2011-10-09   Opole  U20

  10-bój JUN wykres

  4581   2011-10-09   Opole  U20

  8-bój J MŁ wykres

  4252   2007-05-06   Wrocław  U16
  4590   2008-10-19   Kędzierzyn-Koźle  U18
  4697   2009-05-03   Wrocław  U18

© by Pilar 2013-2023  | Czas: 0.0377331 s. 

 * Dane można uzupełnić po zalogowaniu do konta zawodniczego
Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Barcickiej 42, 01-839 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Barcicka 42, 01-839 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl