ID zawodnika: 22263
  Rekordy   Sezon: 2022   Progresja   Osiągnięcia
imię : Michał
nazwisko : KULA
rok ur. (kategoria) : 1991 (Sen)
płeć : Mężczyzna
klub : AZS KU Politechniki Opolskiej Opole

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  100 m wykres

  11.11 (0.0)   2009-05-02   Wrocław  U20
  11.23 (+0.8)   2010-05-15   Wrocław  U20
  11.27 (-0.6)   2011-09-03   Opole  U23
  11.25 (-1.3)   2012-04-28   Wrocław  U23

  200 m wykres

  22.69 (-0.2)   2009-05-09   Bielsko-Biała  U20
  22.41 (-0.5)   2010-05-08   Częstochowa  U20
  22.47 (0.0)   2011-08-06   Częstochowa  U23
  22.45 (-2.3)   2013-06-08   Łódź  U23
  23.38 (-3.1)   2014-09-06   Biała Podlaska  Sen
  22.82 (+0.4)   2016-06-04   Łódź  Sen

  300 m wykres

  37.91   2009-04-25   Kędzierzyn-Koźle  U20

  400 m wykres

  52.21   2009-06-06   Piła  U20
  51.15   2010-05-01   Wrocław  U20
  52.25   2011-10-08   Opole  U23

  1500 m wykres

  5:22.31   2009-06-07   Piła  U20
  5:12.36   2010-05-02   Wrocław  U20
  5:27.17   2011-10-09   Opole  U23

  110 m pł M (99.1) wykres

  15.94 (-2.9)   2008-10-05   Zielona Góra  U18
  14.35 (+0.4)   2009-07-05   Słupsk  U20
  14.13 (-1.2)   2010-06-28   Białystok  U20

  110 m pł MŁ wykres

  16.41 (0.0)   2006-10-01   Siedlce  U16

  110 m pł J MŁ wykres

  15.96 (0.0)   2007-09-08   Sosnowiec  U18
  14.89 (+0.6)   2008-09-27   Chorzów  U18

  110 m pł wykres

  14.33 (0.0)   2011-08-13   Bydgoszcz  U23
  14.54 (+2.0)   2012-09-08   Kraków  U23
  14.20 (+0.2)   2013-07-21   Toruń  U23
  14.46 (+0.6)   2014-07-31   Szczecin  Sen
  14.54 (-0.8)   2015-06-24   Katowice  Sen
  14.34 (+0.4)   2016-06-19   Warszawa  Sen

  400 m pł J MŁ wykres

  56.86   2012-09-23   Częstochowa  U23

  Wzwyż wykres

  1.77   2009-06-06   Piła  U20
  1.79   2010-10-02   Opole  U20
  1.80   2011-10-08   Opole  U23

  Tyczka wykres

  3.00   2009-05-03   Wrocław  U20
  3.40   2010-10-03   Opole  U20
  3.60   2011-10-09   Opole  U23

  W dal wykres

  6.36 (+1.0)   2009-06-06   Piła  U20
  6.10 (+1.7)   2010-05-01   Wrocław  U20
  6.46 (+0.4)   2011-10-08   Opole  U23

  Kula (6) wykres

  10.03   2009-06-06   Piła  U20
  11.42   2010-10-02   Opole  U20

  Dysk (2) wykres

  23.38   2010-05-30   Chorzów  U20
  27.63   2011-10-09   Opole  U23

  Oszczep (800) wykres

  40.14   2009-06-07   Piła  U20
  44.45   2010-10-03   Opole  U20
  45.32   2011-10-09   Opole  U23

  Dysk (1.75) wykres

  25.42   2009-05-03   Wrocław  U20
  30.88   2010-10-03   Opole  U20

  10-bój wykres

  6115   2011-10-09   Opole  U23

  10-bój J MŁ wykres

  4632   2008-10-05   Zielona Góra  U18

  10-bój JUN wykres

  5754   2009-06-07   Piła  U20
  6116   2010-10-03   Opole  U20

  8-bój J MŁ wykres

  4066   2007-10-06   Wrocław  U18
  4604   2008-10-19   Kędzierzyn-Koźle  U18

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.087811946868896 sekund

 * Dane można uzupełnić po zalogowaniu do konta zawodniczego
Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl