Rekordy   Sezon: 2021   Progresja   Osiągnięcia
imię : Piotr
nazwisko : GRZESZCZUK
rok ur. (kategoria) : 1992 (Sen)
płeć : Mężczyzna
klub : niest. Warszawa

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  100 m wykres

  13.46 (-1.2)   2010-10-02   Warszawa  U20

  400 m wykres

  78.69   2010-10-02   Warszawa  U20

  110 m pł M (99.1) wykres

  22.19 (-1.2)   2010-10-03   Warszawa  U20

  Wzwyż wykres

  1.47   2010-10-02   Warszawa  U20

  Tyczka wykres

  2.20   2010-10-03   Warszawa  U20

  W dal wykres

  5.15 (+0.2)   2010-10-02   Warszawa  U20

  Kula (6) wykres

  10.74   2009-08-27   Biała Podlaska  U18
  12.08   2010-10-02   Warszawa  U20

  Dysk (1) wykres

  25.62   2007-09-16   Płock  U16

  Oszczep (600) wykres

  46.57   2006-09-22   Warszawa  U16
  57.15   2007-09-21   Warszawa  U16

  Oszczep (800) wykres

  54.37   2008-09-14   Warszawa  U18
  58.49   2009-09-06   Warszawa  U18
  61.11   2010-08-28   Płock  U20
  55.62   2011-05-14   Warszawa  U20
  53.25   2015-05-09   Warszawa  Sen
  50.84   2019-05-18   Warszawa  Sen

  Oszczep (700) wykres

  48.92   2007-09-08   Warszawa  U16
  57.81   2008-06-01   Warszawa  U18
  67.28   2009-07-25   Kraków  U18

  Dysk (1.75) wykres

  31.28   2010-10-03   Warszawa  U20

  10-bój JUN wykres

  2661   2010-10-03   Warszawa  U20

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.039568901062012 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl