ID zawodnika: 22563 PZLA PZLA
  Rekordy   Sezon: 2023   Progresja   Osiągnięcia   TOP 10
Paulina MIKIEWICZ-ŁAPIŃSKA
imię : Paulina
nazwisko : MIKIEWICZ-ŁAPIŃSKA
rok ur. (kategoria) : 1992 (Sen)
płeć : Kobieta
klub : KS Podlasie Białystok

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  200 m wykres

  26.72 (0.0)   2012-05-27   Białystok  U23
  25.99 (0.0)   2013-06-04   Białystok  U23
  26.10 (-1.1)   2014-05-18   Łomża  U23
  25.98 (+1.1)   2015-05-17   Łomża  Sen

  300 m wykres

  42.24   2020-08-30   Białystok  Sen

  400 m wykres

  59.55   2009-10-03   Białystok  U18
  59.03   2010-05-22   Białystok  U20
  57.64   2012-05-27   Białystok  U23
  56.30   2013-06-04   Białystok  U23
  54.84   2014-06-11   Łomża  U23
  54.16   2015-09-12   Kraków  Sen
  55.15   2016-09-03   Częstochowa  Sen
  55.97   2017-06-04   Radom  Sen
  55.04   2018-05-27   Białystok  Sen
  58.51   2020-08-08   Białystok  Sen
  58.65   2021-09-03   Lublin  Sen

  600 m wykres

  1:39.27   2007-09-01   Białystok  U16
  1:33.69   2013-05-04   Słubice  U23
  1:27.47   2015-08-09   Szczecin  Sen
  1:28.58   2016-08-29   Olecko  Sen
  1:27.82   2017-06-02   Bydgoszcz  Sen
  1:35.39   2020-08-30   Białystok  Sen
  1:35.99   2021-08-30   Białystok  Sen

  800 m wykres

  2:13.94   2008-08-30   Słubice  U18
  2:20.56   2009-05-09   Białystok  U18
  2:07.78   2010-07-08   Bielsko-Biała  U20
  2:11.65   2011-09-24   Częstochowa  U20
  2:13.23   2012-06-15   Bielsko-Biała  U23
  2:05.80   2013-06-30   Bydgoszcz  U23
  2:02.36   2014-07-20   Sopot  U23
  2:02.4   2015-08-30   Olecko  Sen
  2:02.71   2016-07-30   Joensuu (FIN)  Sen
  2:02.96   2017-07-22   Białystok  Sen
  2:03.04   2018-06-26   Belfast (GBR)  Sen
  2:11.72   2020-07-29   Białystok  Sen
  2:17.75   2021-05-08   Białystok  Sen

  1000 m wykres

  3:04.30   2007-09-16   Białystok  U16
  3:03.08   2008-05-03   Białystok  U18
  3:03.68   2009-05-03   Białystok  U18
  2:56.12   2010-05-03   Białystok  U20
  2:50.90   2012-05-03   Białystok  U23
  2:40.89   2014-08-12   Kalmar (SWE)  U23
  2:45.53   2015-09-05   Göteborg (SWE)  Sen
  2:49.68   2017-05-03   Białystok  Sen
  2:49.07   2018-05-03   Białystok  Sen

  1500 m wykres

  4:42.35   2008-08-29   Słubice  U18
  4:42.49   2009-07-25   Kraków  U18
  4:29.17   2010-06-16   Płock  U20
  4:39.69   2011-08-03   Kutno  U20
  4:28.47   2012-06-06   Siedlce  U23
  4:22.86   2013-06-29   Bydgoszcz  U23
  4:16.68   2014-07-31   Szczecin  U23
  4:21.46   2015-07-21   Kraków  Sen
  4:25.10   2017-06-07   Łomża  Sen
  4:30.47   2018-06-05   Łomża  Sen

  3000 m wykres

  10:02.62   2013-08-31   Kraków  U23

  10000 m wykres

  38:04.83   2020-09-19   Karpacz  Sen

  Mila wykres

  4:47.29   2018-08-25   Toruń  Sen

  Chód 3 km wykres

  18:19.52   2006-05-27   Białystok  U16

  Przełaj wykres

   :07:35   2008-04-05   Słupsk  U18
   :24:15   2012-11-24   Olszyna  U23
   :12:41   2013-11-23   Lubin  U23
  :17:28   2015-03-22   Iława  Sen
  :18:21   2016-03-20   Żagań  Sen
  :17:39   2017-03-11   Jelenia Góra  Sen
  :17:17   2018-03-17   Żagań  Sen
  :13:20   2020-11-28   Kwidzyn  Sen
  :16:52   2021-11-27   Tomaszów Lubelski  Sen

© by Pilar 2013-2023  | Czas: 0.0336699 s. 

 * Dane można uzupełnić po zalogowaniu do konta zawodniczego
Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Barcickiej 42, 01-839 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Barcicka 42, 01-839 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl