ID zawodnika: 22733
  Rekordy   Sezon: 2022   Progresja   Osiągnięcia
Karolina KOŁECZEK
imię : Karolina
nazwisko : KOŁECZEK
rok ur. (kategoria) : 1993 (Sen)
płeć : Kobieta
klub : GKS Olimpia Grudziądz

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  100 m wykres

  13.20 (+1.0)   2007-09-16   Rzeszów  U16
  12.53 (+0.5)   2008-06-21   Kielce  U16
  13.29 (-0.1)   2009-08-28   Chorzów  U18
  12.47 (0.0)   2010-06-12   Kraków  U18
  11.95 (-0.6)   2011-05-22   Rzeszów  U20
  11.97 (+0.5)   2013-06-08   Kraków  U23
  11.88 (+0.7)   2014-05-24   Łódź  U23
  12.22 (-1.8)   2018-08-25   Toruń  Sen
  11.62 (+1.4)   2019-05-25   Łódź  Sen
  11.46 (+1.2)   2020-07-25   Lublin  Sen

  200 m wykres

  27.27 (-0.2)   2007-05-12   Lublin  U16
  25.42 (-1.3)   2008-09-14   Rzeszów  U16
  24.91 (+0.7)   2009-05-17   Rzeszów  U18
  25.45 (-1.2)   2010-05-08   Kielce  U18
  24.47 (-0.1)   2011-05-28   Sandomierz  U20
  24.22 (0.0)   2014-06-15   Sosnowiec  U23

  300 m wykres

  42.57   2007-06-03   Rzeszów  U16
  40.95   2008-07-19   Rzeszów  U16
  42.05   2009-04-25   Kielce  U18

  800 m wykres

  2:51.77   2009-10-04   Kielce  U18
  2:50.92   2011-10-09   Kielce  U20

  100 m pł MŁ wykres

  17.67 (0.0)   2006-09-24   Rzeszów  U14
  15.69 (0.0)   2007-10-06   Kielce  U16
  14.24 (+1.5)   2008-09-07   Kielce  U16

  100 m pł J MŁ wykres

  14.02 (+0.8)   2009-05-17   Rzeszów  U18
  13.58 (+1.9)   2010-06-12   Kraków  U18

  100 m pł wykres

  13.64 (+1.5)   2011-05-14   Kielce  U20
  13.43 (+1.3)   2012-06-17   Bielsko-Biała  U20
  13.21 (+1.4)   2013-07-21   Toruń  U23
  12.94 (+1.7)   2014-07-31   Szczecin  U23
  12.91 (+1.7)   2015-06-14   Bydgoszcz  U23
  13.03 (+0.8)   2016-06-26   Bydgoszcz  Sen
  13.07 (-0.6)   2017-06-10   Genève (SUI)  Sen
  12.93 (+1.3)   2018-09-01   Inowrocław  Sen
  12.75 (+0.3)   2019-06-16   Chorzów  Sen
  12.98 (+1.3)   2020-08-19   Bydgoszcz  Sen
  13.44 (+1.3)   2022-06-11   Suwałki  Sen

  300 m pł wykres

  45.88   2007-09-17   Kielce  U16
  43.29   2008-08-31   Rzeszów  U16

  400 m pł K wykres

  65.52   2009-06-07   Kraków  U18
  62.24   2010-05-01   Spała  U18

  Wzwyż wykres

  1.47   2009-10-03   Kielce  U18
  1.45   2011-10-08   Kielce  U20

  W dal wykres

  4.85 (+1.1)   2007-10-06   Kielce  U16
  5.06 (+0.3)   2008-09-28   Rzeszów  U16
  4.88 (+0.8)   2009-10-04   Kielce  U18
  4.58 (+0.4)   2011-10-09   Kielce  U20

  Kula (4) wykres

   6.71   2009-10-03   Kielce  U18
   6.51   2011-10-08   Kielce  U20

  Oszczep (600) wykres

  17.60   2009-10-04   Kielce  U18
  20.39   2011-10-09   Kielce  U20

  7-bój wykres

  3619   2011-10-09   Kielce  U20

  7-bój J MŁ wykres

  3781   2009-10-04   Kielce  U18

  5-bój wykres

  2552   2007-10-06   Kielce  U16

  7-bój K MŁ wykres

  3.73   2008-10-05   Kielce  U16

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.14718008041382 sekund

 * Dane można uzupełnić po zalogowaniu do konta zawodniczego
Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl